DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Noodklok luidt voor kledingarbeiders in Cambodja

Dringend actie vereist voor betere leefomstandigheden

CNV Internationaal slaat samen met Cambodjaanse vakbonden alarm over de uitkomsten van het nieuwste Fair Work Monitor onderzoek. De leefomstandigheden van arbeiders zijn ernstig verslechterd sinds het voorgaande onderzoek in 2022. Terwijl hun maandelijkse uitgaven voor levensonderhoud door de inflatie dramatisch zijn gestegen, zijn de lonen van kledingarbeiders zelfs gedaald. Als gevolg daarvan moeten steeds meer mensen leningen afsluiten om rond te komen, zelfs om de meest elementaire kosten van het dagelijks levensonderhoud te dekken.

 

Vakbonden in Cambodja onderhandelen momenteel met de overheid en werkgevers over het minimumloon voor 2024. De verontrustende resultaten van de Fair Work Monitor geven CNV Internationaal  reden om dringend aandacht te vragen voor deze kledingarbeiders en hun omstandigheden. 

We verwachten van kledingmerken dat zij serieus naar de resultaten kijken en er alles aan doen om de situatie te helpen verbeteren, zodat kledingarbeiders in Cambodja een fatsoenlijk leven kunnen leiden.

 

Kledingarbeiders nemen deel aan de Fair Work Monitor en maken zo hun arbeidsomstandigheden zichtbaar

De belangrijkste onderzoeksresultaten

Salarissen

Het maandsalaris van de meeste arbeiders is niet genoeg om de basiskosten van levensonderhoud te dekken. De gemiddelde arbeider verdient slechts 260 USD, terwijl de kosten voor levensonderhoud voor kledingarbeiders rond de 500 USD liggen. De salarissen moeten dus aanzienlijk stijgen om deze kloof te overbruggen.

42% stijging kosten levensonderhoud

Uit het onderzoek blijkt dat de maandelijkse uitgaven van de geïnterviewde arbeiders tussen 2022 (de pilotstudie) en 2023 met 42% zijn gestegen, waardoor de financiële druk op de arbeiders veel groter is geworden. 
40% van de arbeiders heeft extra werk aangenomen naast hun fulltime baan in de kledingfabriek, alleen maar om hun maandelijkse kosten te dekken.

80% leent voor dagelijkse behoeften

De hoge kosten van levensonderhoud in combinatie met de stagnatie van de lonen heeft geleid tot een verontrustende schuldenlast onder de arbeiders. Dit jaar heeft bijna 80% van de ondervraagde arbeiders geld moeten lenen om de dagelijkse basisbehoeften, zoals voedsel en medicijnen, te kunnen betalen. Dit betekent dat 4 op de 5 arbeiders in de kledingindustrie een lening hebben om dagelijkse uitgaven te betalen.

4 van 5 kledingarbeiders moet lenen om rond te komen

80% van de export

De Cambodjaanse economie is al meer dan 20 jaar sterk afhankelijk van de kledingindustrie. De kledingindustrie is goed voor 80% van de exportinkomsten en 30% van het BBP en is dus cruciaal voor  het land.

Aanbevelingen

Daarom willen CNV Internationaal en onze Cambodjaanse partnerbonden graag een aantal aanbevelingen doen over hoe de leefomstandigheden van de kledingarbeiders verbeterd kunnen worden.

Sociale dialoog

Het is belangrijk dat werkgevers, de Cambodjaanse overheid en vakbonden de sociale dialoog aangaan over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en lonen in de kledingindustrie. Dit is van vitaal belang als de industrie op de lange termijn concurrerend wil blijven en zelfs voor het voortbestaan.

De rol van merken 

De nationale overheid, werkgevers en vakbonden spelen een centrale rol bij het creëren van goede arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen in de Cambodjaanse kledingindustrie. Maar zij kunnen dit niet alleen. 

Kledingmerken en internationale overheden zijn zeer belangrijk en moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en werkwijzen. Merken kunnen helpen door:

Kledingmerken en internationale overheden zijn zeer belangrijk en moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en werkwijzen. Merken kunnen helpen door:

  • Inkoopprijzen te verhogen zodat arbeiders hogere (minimum)lonen betaald krijgen
  • Het creëren van langdurige stabiele zakelijke relaties met de fabrieken waar zij inkopen
  • De betalingsvoorwaarden te verbeteren voor de fabrieken waar ze inkopen
  • Samen te werken met andere merken en initiatieven in de keten om zo snel mogelijk leefbare lonen te realiseren.

Nederlandse en Europese overheden

De overheden van Nederland, de EU en daarbuiten hebben een belangrijke rol als het gaat om het invoeren van ambitieuze en effectieve wetgeving rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Leefbare lonen en vakbondsrechten moeten stevig worden verankerd in dergelijke wetgeving.

Een grotere rol voor vakbonden

Vakbonden spelen een belangrijke rol bij het duurzaam realiseren van leefbare lonen via onderhandelingen over minimumlonen en collectieve arbeidsovereenkomsten. In Cambodja onderhandelen de vakbonden elk jaar over een nieuw minimumloon voor de kledingsector. 

Door hun directe toegang tot de arbeiders kunnen vakbonden -dankzij de Fair Work Monitor- op grote schaal rechtstreeks bij de arbeiders actuele informatie verzamelen over lonen, kosten van levensonderhoud en andere arbeidsomstandigheden.

 Deze gegevens zijn nuttig voor alle belanghebbenden die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van de positie van kledingarbeiders in Cambodja, inclusief de vakbonden zelf.

Over de Fair Work Monitor

Met de Fair Work Monitor verzamelen we samen met vakbonden in Cambodja informatie direct van de arbeiders. Zo maken we hun leef- en werkomstandigheden in de kledingindustrie zichtbaar. Dit instrument dat is ontwikkeld door CNV Internationaal ondersteunt de belangenbehartigingsactiviteiten van onze Cambodjaanse partnerbonden. Door middel van enquêtes die zij rechtstreeks door arbeiders in de kledingindustrie laten invullen krijgen zij een veel completer en betrouwbaardere informatie. Dit jaar hebben meer dan duizend arbeiders hieraan deelgenomen. 

Samen het leven van kledingarbeiders verbeteren

CNV Internationaal en onze partnerbonden nodigen kledingmerken en multistakeholder initiatieven uit voor overleg over hoe zij in praktijk de betaling van leefbare lonen in Cambodja kunnen ondersteunen. Samen kunnen we wegen vinden om het leven van kledingarbeiders te verbeteren.

 

Download het onderzoek

Contact

Isabelle de Lijser, Regiocoördinator Azië, Expert leefbaar loon

E-mail: i.delijser@cnv.nl

Tel: +31 6 1001 9376

 

Publicatiedatum 06 09 2023