DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Extra inzet regering op mensenrechten noodzakelijk

Geef de mensenrechtenambassadeur mandaat om bescherming van vakbondsleiders in Colombia in kaart te brengen, een goede stap voor de broodnodige extra inzet waarmee onze regering werk kan maken van mensenrechten in Colombia”, Maurice van Beers, regio-coördinator Latijns Amerika van CNV Internationaal spreekt - mede namens het Colombia Platform - tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer op donderdag 27 juni 2019.

Maar onze regering kan veel meer doen: “Nederland is een belangrijke handelspartner van Colombia, juist daarom kunnen wij het verschil maken”, aldus Van Beers. “Bovendien, is het voor de autoriteiten in Colombia belangrijk hoe zij gezien worden door de internationale gemeenschap. En president Duque van Colombia heeft vorig jaar november notabene onze premier Rutte beloofd werk te maken van het actieplan om sociale leiders te beschermen. Er moet worden teruggegrepen op die belofte.”

Verantwoorde handel

En dat kan, zo betoogt Van Beers: Voor Colombia zijn steenkool en palmolie het belangrijkste exportproduct naar Nederland. “Juist daarom kunnen we het verschil maken. Met verantwoorde handel als hefboom kan Nederland bijdragen aan het beschermen van mensen en, zeker zo belangrijk, het aanpakken van de daders en de structuren achter het geweld en zo de uitvoering van het vredesakkoord in Colombia ondersteunen.”

Van Beers stelt dat economische belangen niet kunnen zonder mensenrechten, daarom adviseert hij de Kamerleden het IMVO-beleid aan te scherpen voor Colombia. “De inzet van Europese energiebedrijven op het kolendossier laat al zien dat bedrijven die zich inzetten voor mensenrechten en duurzaamheid een verschil kunnen maken.”

Bescherming vakbondsleiders afdwingen

Naast mandaat moet de Nederlandse Mensenrechten Ambassadeur ook budget krijgen om de bescherming van sociale- en vakbondsleiders te monitoren.

CNV Internationaal wil verder dat het handelsakkoord tussen de EU en Colombia door onze regering wordt ingezet om bescherming van verdedigers van mensenrechten af te dwingen.

“Nog te vaak worden vakbondsleiders met de dood bedreigd zonder dat zij via werkgevers of overheidswege bescherming krijgen. Wij kunnen de druk opschroeven via de Nederlandse bijdrage aan het EU- trustfonds voor de uitvoering van het vredesakkoord gericht op de bescherming van sociale leiders, waarheidsvinding en gerechtigheid voor slachtoffers.

De overheid kan, in lijn met de aangenomen Tweede Kamermotie, aandringen op de start van een directe verzoeningsdialoog tussen mijnbouwbedrijven en de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in het verleden. En de overheid kan investeren in de maatschappelijke ruimte voor sociale leiders en vakbondsleiders, door het maatschappelijk middenveld in Colombia te ondersteunen via Power of Voices en door het SDG5- fonds expliciet open te stellen voor Colombia.

Moord

In Colombia staat het vredesakkoord onder druk. Sinds de ondertekening in 2016 zijn er al 566 sociale leiders vermoord met als dieptepunt 155 leiders in 2018. In 2019 wordt elke drie dagen een mensenrechtenverdediger vermoord.

Vorige week werd tijdens de ILO-conferentie (red. de wereldwijde arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties) in Geneve de Global Rights index gepresenteerd: Colombia voert de lijst aan als het dodelijkste land voor vakbondsleden.

Van Beers: “Het tekenen van het vredesakkoord is één ding. Maar de implementatie is een enorme klus, zeker als daar een onwillige Colombiaanse overheid in het spel is.”

Publicatiedatum 26 06 2019