DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer: De stand van zaken

Ruim een jaar geleden ondertekenden 23 partijen (Overheid, maatschappelijke organisaties en brancheverenigingen) het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. De doelstelling van het Convenant is de houtketen verder te verduurzamen door duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken in Nederland in 2020. Het Convenant presenteert nu het eerste jaarverslag. Daaruit blijkt dat het eerste jaar van het Convenant met name in het teken stond van continueren van de Green Deal activiteiten en focussen op de kansrijkste vervolgprojecten.

Om duurzaam geproduceerd hout tot norm te maken, wordt er vanuit meerdere invalshoeken aan de doelstelling gewerkt. Vier werkgroepen zijn bezig met de onderwerpen IMVO Risico’s, Handelsketen, Marktvraag en Business Case van Duurzaam Bosbeheer. Vanuit al deze invalshoeken heeft eerst een verdiepingsslag plaatsgevonden en is er geïnvesteerd in diverse onderzoeken, waarvan een aantal nog in de eindfase zitten. Het rapport dat de knelpunten in de Chain of Custody standaarden heeft uitgezocht, is afgerond.

Concretisering knelpunten

Voor het onderzoek ‘Concretisering van de knelpunten voor Chain of Custody certificering’ zijn de onderzoekers artikel per artikel door de Chain of Custody standaarden van PEFC en FSC gegaan. Het resultaat is een gedetailleerd beeld van de artikelen waar bedrijven moeite mee hebben voor de Chain of Custody certificering.

Alle kleine verbeteringen moeten leiden tot groot verschil

Indien de aanbevelingen uit het rapport door FSC International en PEFC International worden overgenomen, zouden al deze kleine verbeteringen moeten leiden tot een groot verschil. Het vervolg zal bestaan uit een ‘Risk Based Approach’ pilot die momenteel in samenwerking met FSC Nederland en PEFC Nederland verder wordt uitgewerkt.

Areaal duurzaam bos onder druk

Hoewel de recent gepubliceerde cijfers van de VVNH een toename in het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt laten zien[1], is er toch reden tot zorg. De aanhoudende zuigende werking vanuit Azië, waar minder eisen gesteld worden aan duurzame herkomst, zet druk op het areaal duurzaam beheer bos. Dat begint zichtbaar te worden op de markt en zou volgend jaar wel eens kunnen leiden tot minder in plaats van méér duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt.

Gebruik duurzaam hout stimuleren

“Deze verschuiving is een realiteit, waarbij we de vraag stellen wat het effect is op het duurzame beheer- en daarmee op het behoud van tropische bossen. Wij moeten ons blijven focussen op datgeen wij kunnen doen, namelijk het gebruik van duurzaam geproduceerd hout stimuleren om daarmee het bos – waar dan ook – in stand te houden.” aldus Paul van den Heuvel, voorzitter stuurgroep Convenant.

“Het afgelopen jaar hebben we ons verder in de mogelijkheden verdiept , komend jaar zetten we in op de uitvoeringsfase. De ambitie ligt hoog, de uitdagingen zijn groot, maar de partijen zijn gemotiveerd en er is veel positieve energie om door te pakken.”

Meer informatie over het Convenant en het jaarverslag zijn te vinden op de website www.bewustmethout.nl

[1] ‘Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2017’, Probos 2018.
https://www.vvnh.nl/duurzame-vvnh-importen


Jaarverslag Convenant Bevorderen Duurzaam BosbeheerConcretisering knelpunten Chain of custody certificering

Publicatiedatum 10 09 2018