DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Brief CNV, FNV en VCP aan Eerste en Tweede kamer over Europees klachtenmechanisme

Brief ten aanzien van verbeteringen SEP

Vandaag behandelen de Tweede en de Eerste Kamer de EU-klachtenmechanismen in handels- en investeringsakkoorden. In een brief aan beide kamers benadrukken CNV, FNV en VCP dat Nederland zich moet blijven inzetten voor een beter klachtenmechanisme. Onder andere daardoor zouden duurzaamheidsafspraken in handelsakkoorden binnenkort beter afdwingbaar moeten worden. 

In een brief aan de Eerste en Tweede Kamer zetten CNV, FNV en VCP uiteen hoe ze het proces rond het klachtenmechanisme (Single Entry Point, SEP) ervaren hebben. 

SEP biedt geen garantie voor bindende akkoorden

Tot nu toe uitgevoerde verbeteringen rondom het klachtenmechanisme zijn te summier om mensen- en arbeidsrechten, en duurzaamheid in het algemeen goed te verankeren. CNV, FNV en VCP schrijven dat ervaringen leren dat de huidige procedurele richtlijnen nog niet de duidelijkheid verschaffen die nodig is om een klacht goed in te dienen. Er is weinig bekend over de vereiste onderbouwing van de klacht. Ook is het tijdspad niet helder, terwijl duidelijkheid over het verloop van het proces voor maatschappelijke organisaties van groot belang is in verband met financiering. 

Toch is er ook al het een ander verbeterd en is verbetering van het proces rondom het SEP nog altijd in ontwikkeling. De bonden hopen daarom dat Nederland zich blijft inzetten voor het verbeteren van het klachtenmechanisme.

Klacht Europese Commissie

CNV Internationaal heeft deze maand als eerste organisatie een klacht ingediend bij het SEP van de Europese Commissie. Zie voor meer informatie hierover ons eerdere bericht en het artikel dat gepubliceerd is in het Financiële Dagblad.

Op 17 mei diende CNV Internationaal samen met Latijns-Amerikaanse mijnwerkersvakbonden de klacht over de arbeidsrechten van mijnwerkers in Latijns-Amerika in. Hun rechten worden ernstig geschonden, ondanks dat hier in het handelsakkoord tussen de EU en Colombia en Peru afspraken over zijn gemaakt. 

Publicatiedatum 31 05 2022