DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Bonsucro gaat werk maken van leefbaar loon

CNV Internationaal is verheugd dat Bonsucro, de wereldwijde standaard voor verduurzaming van de suikerindustrie, is toegetreden tot het Action Network van de Global Living Wage Coalition. “Bonsucro toont hiermee commitment om echt stappen te gaan zetten op weg naar leefbaar loon”, reageert Maurice van Beers, regiocoördinator voor Latijns Amerika van CNV Internationaal.

‘Samen met Platform Living Wage Financials heeft CNV Internationaal in november een roadmap gelanceerd, waaraan ook Bonsucro heeft meegewerkt. De Roadmap laat zien dat invoering van een leefbaar loon mogelijk is door alle partijen in de wereldwijde productieketen te betrekken bij de invoering.”

"Het komt er nu op aan dat alle partijen in de keten hun verantwoordelijkheid nemen om de invoering van een leefbaar loon mogelijk te maken, zodat de kosten niet alleen voor rekening komen van de producenten aan het begin van de keten”, benadrukt Van Beers. 

Veel suikerrietkappers verdienen niet voldoende om in hun levensonderhoud te voorzien (Nicaragua) 

Minimumloon veelal niet leefbaar

Veel werknemers op de plantages moeten nu veel te lange dagen maken om in hun levensonderhoud te voorzien. De hoge targets die ze moeten halen voor dat zelfs maar het minimum loon betaald wordt leiden tot gezondheidsproblemen. Waarbij het minimum loon in veel gevallen niet voldoende is. Zelfs in deze tijd moeten kinderen in sommige gevallen nog meewerken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Een leefbaar loon is cruciaal om daar een eind aan te maken.

Taskforce

“Sinds we 2 jaar geleden lid geworden zijn van Bonsucro, hebben we ons samen met de vakbondspartners uit de suikersector in Latijns-Amerika ingezet om de stem van de werknemers te versterken en om bij te dragen aan de verbetering van de sociale impact van de Bonsucro Standaard, die momenteel herzien wordt. Een van de resultaten daarvan is dat in de vernieuwde standaard leefbaar loon is opgenomen."

"De stappen die Bonsucro nu zet, geven hoop dat dit daadwerkelijk gaat leiden tot inkomensverbetering voor de suikerwerkers. Binnen de taskforce van Bonsucro voor een leefbaar loon gaat CNV Internationaal zich daar samen met andere stakeholders uit de suikersector zich hard voor maken.”

Roadmap Living Wage Financials en CNV Internationaal

Publicatiedatum 16 12 2021