DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Benin start ontwikkeling eigen MVO-beleid

Vrijblijvend handvest bleef in praktijk zonder effect

Vakbonden in Benin verwelkomen het nieuws dat de regering start met de ontwikkeling van nationaal IMVO- beleid voor de  komende 10 jaar. Doel is het bestaande gat op te vullen voor wat betreft de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven die  actief zijn in Benin, of het nu gaat om Beninese bedrijven of dochterondernemingen van multinationals.

Een voorgaand vrijblijvend IMVO handvest dat mede dankzij de vakbonden gesloten werd, bleef in praktijk zonder effect. Reden voor CNV Internationaal om een strategie te  ontwikkelen gericht op inclusief IMVO beleid. Daarmee werd een begin gemaakt tijdens een CNV-training voor de vakbondspartners in West-Afrika,.

Op basis daarvan zet partnervakbond COSI Benin zich  -samen met CNV Internationaal- in voor verankering van respect voor arbeidsrechten en fatsoenlijk werk -SDG8- in de toekomstige internationale MVO-strategie. 

COSI Benin was afgelopen woensdag 7 juni 2023 bij de start van het proces op het ministerie van Planning en Coördinatie van Overheidsoptreden samen met andere vakbonden en werkgevers. Er is een begin gemaakt met het opstellen van een kader voor nationaal beleid van Benin inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de komende tien jaar.

 

“Het oude handvest was niet bindend voor nationale of multinationale bedrijven. In het handvest ontbrak een operationeel kader om de uitdagingen van MVO in Benin aan te gaan. “ aldus Noël Chadaré, leider van vakbond COSI

 

Implementatie

Het uiteindelijke doel van dit proces is om een leemte op te vullen in de implementatie van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bedrijven die actief zijn in Benin, of het nu gaat om Beninese bedrijven of dochterondernemingen van multinationals. Met name vakbonden hebben daarop al lange tijd kritiek. 

Handvest voldeed niet

Voorheen was er alleen een nationaal handvest voor MVO, dat mede door vakbond COSI was opgesteld: “Dit handvest was niet echt bindend voor nationale of multinationale bedrijven. In het handvest ontbrak een operationeel kader om de uitdagingen van MVO in Benin aan te gaan. “ aldus Noel Chadaré van Vakbond COSI

Prestatie-indicatoren

Met de uitwerking van een nationaal MVO-beleid beschikt Benin straks over een officieel politiek en strategisch document dat als leidraad kan dienen voor de sectorale initiatieven van de regering. 

Tegelijk moet dit een basisinstrument worden voor de monitoring en evaluatie van prestatie-indicatoren op het vlak van respect voor het milieu, sociale rechten, arbeidsrechten en mensenrechten.

 

“Als vakbond willen we dat er bindend MVO-beleid komt, waarbinnen respect voor arbeidsrechten en fatsoenlijk werk een belangrijk onderdeel vormen. We kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces," aldus Noel Chadaré, leider vakbond COSI Benin.

 

Betrokken partijen

Vakbond COSI was aanwezig bij de verkennende bijeenkomst met alle betrokken partijen die de start van dit proces markeerde. Vanuit het bedrijfsleven waren de Werkgeversorganisatie CNPB en de Kamer van Koophandel CCIB aanwezig. 

Vanuit de overheid namen diverse betrokken ministeries deel: naast de directeur van het kabinet van de minister van Planning en Ontwikkeling, ook technische leidinggevenden van dat ministerie, het ministerie van Economie en Financiën, het Beninse milieuagentschap, de algemene directie van belastingen en het ministerie van Milieu.

Aanpak

Het ontwikkelingsproces van het MVO-beleid (PNRSE, Politique Nationale de Responsabilité Sociale) is opgedeeld in 6 fases en wordt geleid door een team van twee deskundigen. Het team krijgt technische en financiële steun van de West-Afrikaanse Ontwikkelingsbank (BOAD) en zal twee maanden duren.

Uiteindelijk doel is dat Benin beschikt over

  1. Nationaal MVO-beleid 2024-2033
  2. MVO-strategie en
  3. Driejarig actieplan.

Partnervakbond COSI Benin is een belangrijke speler in dit proces: “COSI Benin zet zich ervoor in dat de strategische richtlijnen voor respect voor arbeidsrechten en fatsoenlijk werk een belangrijk aandachtspunt zijn in het proces richting MVO-overheidsbeleid. ”, aldus Noel Chadaré.

 

MVO training

In juli 2022 heeft COSI Benin samen met vakbondspartners uit Senegal, Ivoorkust, Niger en Mali  deelgenomen aan een regionaal seminar in Abidjan.

“Dankzij de training hebben we met CNV een lobbystrategie ontwikkeld, zodat we als vakbond goed voorbereid de sociale dialoog kunnen aangaan met de regering en bedrijven. (Noël Chadaré COSI Benin) 
CNV Internationaal organiseerde dit seminar voor de Afrikaanse vakbondspartners om daar kennis op te doen zodat ze kunnen bijdragen aan een IMVO strategie in hun land.  

Tijdens het seminar werd het ontbreken van een nationaal MVO-beleid in Benin aangemerkt als een belangrijke uitdaging.“Dankzij die training hebben we met CNV een lobbystrategie ontwikkeld, zodat we als vakbond goed voorbereid de sociale dialoog kunnen aangaan met de regering en bedrijven.  

Als vakbond willen we dat er bindend MVO-beleid komt, waarbinnen respect voor arbeidsrechten en fatsoenlijk werk een belangrijk onderdeel vormen. We kunnen een belangrijke rol spelen in dit proces, aldus Noel Chadaré. 

 

Publicatiedatum 19 06 2023