DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Arbeiders en hun vakbonden moeten gehoord worden binnen RSPO

Sessie CNV Internationaal bij Round Table on Sustainable Palm Oil 

CNV Internationaal is deze week bij de internationale conferentie Round Table on Sustainable Palm (RT2022) in Maleisië, om samen met onze partners uit Indonesië en Guatemala, de rechten van werkenden op de kaart te zetten. Eva Smulders, coördinator verantwoord ondernemen bij CNV Internationaal: "De palmolie industrie is een grote internationale sector. De Round Table Sustainable Palm Oil (RSPO) is leidend als het gaat om duurzaamheidsafspraken in de palmolie." 

Hoewel dit op papier goede afspraken zijn, valt er nog veel te verbeteren aan de uitvoering. Daarom is het essentieel dat werkenden en hun organisaties, die dagelijks in contact staan met de praktijk, een betere stem verkrijgen binnen de RSPO.  

Smulders: "Dat kan door het bevorderen van sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers in de palmolie sector. Daar leggen we deze week de nadruk op in onze Break-out sessie en in gesprekken met bedrijven en investeerders."

Meer aandacht voor arbeidsrechten en sociale dialoog  

Duurzame palmolie gaat over milieu en natuur, maar zeker ook over mensenrechten. Toch voeren milieu en natuur nog de boventoon. Smulders: 'Het werken op palmolieplantages is zwaar. Mensen verdienen te weinig om van te leven.

Veel vrouwen werken zonder contract waardoor ze bijvoorbeeld geen recht hebben op zwangerschapsverlof. 

 

Daarbij wordt op plantages veel met pesticiden gewerkt, terwijl goede beschermingsmiddelen vaak ontbreken. Met lokale vakbonden en gemeenschapsorganisaties in Azië en Latijns-Amerika komen we op voor de rechten van arbeiders in de palmoliesector. Hun stem moet gehoord worden tijdens deze conferentie en investeerders en bedrijven moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid in de keten.'

Break-out sessie met een duidelijke call to action!  

CNV Internationaal organiseerde op woensdag een drukbezochte interactieve sessie over ‘Verbetering van mensenrechten en arbeidsrechten, voorbereiden op de toekomstige due diligence- en ontbossingswetgeving.' (Enhancing human rights and labour rights, adapting to future due diligence and deforestation legislation). 

Tijdens de workshop werd gesproken over de impact van (toekomstige) wetgeving op bedrijven en er werd er een duidelijke oproep gedaan voor meer sociale dialoog.

De dagelijkse werkelijkheid van onze partnerorganisaties is heftig.

Tijdens de sessie kwamen onze lokale partnerorganisaties uit Indonesië (Nursanna Marpaung, HUKATAN) en Guatemala (Manuel Perez Ordoñez, CONDEG) aan het woord. Smulders: De dagelijkse werkelijkheid van onze partnerorganisaties is heftig. Arbeidsrechten worden dagelijks geschonden terwijl het voor werknemers uit bijvoorbeeld Guatemala bijna onmogelijk is om zich te organiseren in vakbonden. Arbeidsmigranten, vrouwen, dagloners en uitzendkrachten verdienen vaak minder dan een leefbaar loon. 

 

Door de komst van nieuwe wetgeving, zullen bedrijven extra stappen moeten gaan zetten; hoe zij kunnen gaan voldoen aan nieuwe eisen en welke acties ze daarvoor moeten ondernemen om mensenrechtenschendingen binnen hun keten tegen te gaan.  

Vakbonden kunnen daar een belangrijke rol in spelen. Door middel van sociale dialoog en het sluiten van CAO's worden risico's niet alleen in kaart gebracht maar kunnen oplossingen op een duurzame wijze vastgelegd worden. De vakbonden kunnen bovendien monitoren of afspraken over verbeteringen worden nagekomen. 

Smulders: "Tijdens onze sessie op de RSPO-conferentie roepen we daarom op om samen te werken om sociale dialoog te versterken in de sector. De bedrijven die palmolie kopen voor hun  productie van fast moving consumer goods zijn immers net zo goed verantwoordelijk om te voorkomen dat palmolie waar zij geld mee verdienen wordt geproduceerd op basis van uitbuiting van arbeiders op de palmolie plantages. "

CNV internationaal en haar partners hebben veel kennis opgedaan hoe sociale dialoog op te zetten op een goede en constructieve manier. Er zijn bijvoorbeeld digitale tools ontwikkeld waarmee werknemers vooruitgang kunnen monitoren en deze informatie kunnen delen met werkgevers, investeerders en opkopers van palmolie. 

Toekomst 

Volgens Smulders is de kracht van deze RSPO-conferentie dat het mensen bij elkaar brengt: “Bedrijven, investeerders, vakbonden en mensenrechtenorganisaties zitten hier samen om tafel, gaan in gesprek en volgen workshops. Wij komen daarbij steeds op voor het belang van werkenden. We doen veel nieuwe contacten op en zien zo ook weer nieuwe kansen voor de verdere ontwikkeling van onze palmolieprogramma’s. 

 

 

“Bedrijven, investeerders, vakbonden en mensenrechtenorganisatie samen om tafel

 

 

De RSPO is een unieke samenwerking. Het is alleen wel belangrijk dat de afspraken op papier daadwerkelijk worden waargemaakt. Alleen dan kan de sector gezamenlijk belangrijke stappen nemen richting duurzame palmolie. Vandaag was een unieke dag. Mij werd gezegd dat dit de eerste keer is dat de lokale vakbonden zelf op het podium zaten en hun verhaal deden." 

Meer vakbondsvertegenwoordiging!

Vakbonden zijn momenteel ondervertegenwoordigd binnen RSPO, daarom nam CNV Internationaal het initiatief om meerdere partners uit te nodigen op de RSPO RT, om ze een stem te geven, kennis te laten maken en gezamenlijk de eerste stappen te zetten richting het samen optrekken met een gezamenlijke agenda voor sociale dialoog binnen de palmoliesector. 

Samen optrekken met een gezamenlijke agenda voor sociale dialoog binnen de palmoliesector.  

De uitwisseling van ervaringen tussen vakbonden en mensenrechtenorganisatie CONDEG uit Guatemala en Indonesië is zinvol, aldus Amalia Falah Alam, lokale vertegenwoordiger van CNV Internationaal in Indonesië. 

Omdat de vakbonden in Indonesië al meer ervaring hebben, kan onze partner uit Guatemala daar lering uit trekken, verder kunnen soortgelijke problemen, ook gezamenlijk binnen RSPO geagendeerd worden. Samen sta je immers sterker. 

CNV internationaal en de aanwezige organisaties hopen dat dit de eerste stap is naar een wereldwijd netwerk waar vakbonden uit de palmoliesector hun ervaringen kunnen uitwisselen zodat de stem van arbeiders ook echt wordt gehoord binnen de palmolie sector.  

Vanuit Guatemala zijn  Monica Garzaro Scott, van CNV Internationaal en Manuel Perez Ordoñez, Guatemalan Indigenous Workers Leader, National Council of Displaced Persons of Guatemala (CONDEG) aanwezig. 

Vanuit Indonesie zijn er deze week drie vakbonden uit ons netwerk aanwezig, namelijk Nursanna Marpaung van HUKATAN, Saadi Pamungkas from F SPPP SPSI and  Fahri Paturachman from SPPPP K - SARBUMUSI. 

CNV Internationaal collega Amalia Falah Alam neemt daarnaast ook nog deel aan een plenaire paneldiscussie over het implenteren van arbeidsrechten in de palmoliesector ( Operationalising Labour Standards in the Palm Oil Sector) .  

Meer weten en road map

 

 

Samen optrekken met een gezamenlijke agenda voor sociale dialoog binnen de palmoliesector.  

 

 

Meer weten over onze inzet: 
 

 

 

Publicatiedatum 30 11 2022