DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Stop politiegeweld tegen burgers in Colombia

CNV Internationaal sluit zich aan bij de oproep van de wereldwijde, Latijns-Amerikaanse en Colombiaanse vakbonden aan de Colombiaanse regering van president Iván Duque om het gewapende politiegeweld tegen burgers te stoppen en de vrijheid om te demonsteren te waarborgen. De internationale vakbonden roepen de regering van president Iván Duque op om te luisteren naar de zorgen van de werkenden, om de dialoog aan te gaan met hun vertegenwoordigers en onmiddellijk het gewapend geweld tegen de burgers te stoppen.

Aanleiding voor de protesten zijn plannen voor vergaande privatisering van de gezondheidszorg en belastinghervormingen.  De vakbonden maken zich zorgen over de dreigende toename van de ongelijkheid terwijl Colombia al een van de meest ongelijke landen ter wereld is. De regeringsplannen betekenen een verzwaring van de lasten van de toch al verarmde middenklasse. Volgens de vakbonden komt de toegang tot zorg in gevaar.

Foto: Esteban Vargas

Gewapend politiegeweld bij protesten in Cali - Foto: Esteban Vargas

Agressie

De protesten en demonstraties van afgelopen dagen in Colombia hebben geleid tot agressie, verdwijningen en moorden. Daarover heerst grote bezorgdheid bij de internationale gemeenschap, mensenrechtenorganisaties en sociale en vakbondsorganisaties in verschillende landen.

Colombia verkeert in een ernstige sociale en economische crisis als gevolg van de pandemie. Het geweld neemt toe en het aantal moorden op sociale leiders groeit.

Sinds de protesten op 29 april begonnen, heeft het VN-Mensenrechtenbureau meldingen ontvangen van ten minste 14 doden in de context van de protesten in verschillende delen van Colombia, waaronder ten minste één politieagent.

 

'Ik ben gealarmeerd door wat er in Cali is gebeurd toen de politie het vuur opende op de demonstranten die protesteerden tegen de hervorming van het belastingstelsel, met meerdere doden en gewonden tot gevolg.'

 Marta Hurtado (woordvoerder van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN)

Foto: Esteban Vargas

De situatie is vooral ernstig in Cali, in het zuidwesten van Colombia, met een groot aantal moorden en verdwijningen.

In dit verband zei de woordvoerder van het kantoor van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN, Marta Hurtado, in een video ' gealarmeerd te zijn door wat er in Cali is gebeurd toen de politie het vuur opende op de demonstranten die protesteerden tegen de hervorming van het belastingstelsel, met meerdere doden en gewonden tot gevolg. "

Gezien de aankondigingen voortzetting van de protesten en de extreme situatie, riep de VN-woordvoerder op tot kalmte en sprak de autoriteiten aan op hun plicht om de mensenrechten te beschermen en burgers te beschermen tegen geweld.

Ongelijkheid

De aanleiding van de protesten waren onder andere voorgenomen belastinghervorming en verregaande privatisering van het gezondheidssysteem door de regering van president Duque. De belastinghervormingen waren nodig, aldus de overheid, om o.a. de hoge sociale kosten van de pandemie te kunnen bekostigen.

Echter volgens de vakbonden zouden vooral de verarmde middenklasse opdraaien voor de kosten terwijl de echte rijken buiten schot bleven. Dit terwijl Colombia een van de meeste ongelijke landen ter wereld is.

Toegang tot zorg

Dankzij de massale protesten van de afgelopen dagen trok president zijn plan voor belastinghervorming terug. Maar de privatisering van de zorg is nog niet van de tafel terwijl dit juist in een land zwaar getroffen door Corona, de toegang tot zorg zal ontzeggen voor grote aantallen gewone Colombianen. Daarom hebben vakbonden en andere sociale organisaties aangekondigd door te gaan met de protesten.


Sociale dialoog

CNV Internationaal steunt de oproep van de vakbonden om de sociale dialoog aan te gaan en afspraken te maken met alle betrokkenen uit de samenleving . Alleen samen is het mogelijk om de crisis te overwinnen, en de enorme moeilijkheden. Alleen samen kan deze langdurige pandemie - maar ook de structurele problemen van ongelijkheid, onrecht en armoede - aangepakt worden.

We steunen de terechte eisen van de meerderheid van de Colombianen, maar we veroordelen samen met de Colombiaanse vakbeweging ook het extreme vandalisme van een kleine minderheid. Het lijkt erop dat deze minderheid vooral uit is op het creëren van chaos.

Het is daarom belangrijk dat de overheid niet kiest voor escalatie en militarisering. Het handhaven van de rechtsorde en de bescherming van protesterende burgers moet voorop staan.  

Publicatiedatum 05 05 2021