DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Corona in Latijns-Amerika: Implicaties voor onze relatie met de regio

Grote belangstelling voor Latijns-Amerika debat 

Bijna 300 mensen waren online aanwezig tijdens het grote Latijns-Amerikadebat over COVID-19 afgelopen 4 juni. Onder leiding van Heleen Schrooijen van NIMD werden constructieve aanbevelingen gedaan hoe het continent uit deze crisis te helpen. Je uitspreken over mensenrechtenschendingen bijvoorbeeld, investeren in duurzame ketens, en het ondersteunen van organisaties  die mensenrechten, het maatschappelijk middenveld en de democratie versterken.

De grote belangstelling benadrukt wederom de relevantie van het thema. Dat bleek ook uit de verschillende bijdragen van de sprekers. Marit Maij legde uit hoe zeer Nederland verbonden is met Latijns-Amerika door onze investeringen in bijvoorbeeld de Peruaanse mijnbouw. Internationaal sociaal verantwoord ondernemen wordt steeds vaker beschouwd als een ‘nice to have’ in plaats van ‘need to have’, zo merkte ze op. 

Investeren in duurzame productieketens was ook één van de aanbevelingen van Barbara Hogenboom van het CEDLA aan het einde van haar informatieve en sombere analyse. De armoedevermindering van afgelopen dertien jaar wordt in één jaar tenietgedaan door de coronacrisis. Hogenboom sprak haar zorg uit dat we opnieuw een verloren decennium zullen krijgen, net als in de jaren ’80. Toen heeft het 25 jaar geduurd om de armoedegroei in Latijns-Amerika terug te dringen.

Hoewel Volkskrantcorrespondent Joost de Vries nog enige hoop uit de informele mondkapjesverkoop in Mexico, liet Marijke Zewuster van ABN Amro aan de hand van staafdiagrammen zien dat een economische krimp van 8% wordt verwacht in Latijns-Amerika. De al slechte economische startpositie van het continent en de afhankelijkheid van de export van grondstoffen, maken dat het continent zwaarder getroffen wordt dan andere delen van de wereld. Zewuster benadrukt dat het verminderen van inkomensongelijkheid niet alleen een politieke noodzaak is, maar ook een economische, gezien het effect op de arbeidsproductiviteit.

Een vervolg op deze bijeenkomst komt zeker via think tanks en gericht op specifieke thema’s en landen. 

 

Klik hier om het #LatijnsAmerikaDebat terug te kijken 

Kijk ook de reacties uit Latijns-Amerika over de impact van COVID-19 in hun land:

Jesus Cardenas, vakbondsleider in de mijnbouw in Peru

Onderzoeksjournalist Bram Ebus over de situatie in Colombia

Luisa Galarza, Ecuador, CEDLA student 

Juan Melendez, El Salvador, NIMD exectuve director

 

 

 

 

 

 

 

Publicatiedatum 11 06 2020