DonerenNieuwsbrief

Anneke Westerlaken

 "In een groot deel van de wereld heb je als vrouw nog steeds te maken met discriminatie en intimidatie. Zowel economisch, fysiek als verbaal. Ik draag graag mijn steentje bij om dit soort excessen uit te bannen en zet in op een samenwerking met de focus op diversiteit. Naar elkaar luisteren en elkaar faciliteren in leiderschap. Want als leider ben je ook een goede volger. Wat dat betreft leer ik mijn dochter deze lessen ook op het voetbalveld."

Anneke Westerlaken is sinds 1 mei 2018 voorzitter van vakvereniging CNV Zorg & Welzijn en bestuurslid van CNV Connectief, de vakvereniging van en voor mensen in het onderwijs, bij de overheid, de publieke diensten en zorg & welzijn. Als voorzitter zet zij zich in voor de belangen van werkenden in de sectoren zorg en welzijn. Sinds 1 januari 2020 is zij tevens lid van het Bestuur van het CNV met de portefeuilles medezeggenschap, diversiteit en inclusie, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Daarnaast is ze ook voorzitter van CNV Internationaal. Deze stichting ondersteunt vakbonden uit Azië, Afrika en Latijns Amerika. Naast sociale dialoog, het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt en fatsoenlijk werk in internationale productieketens is het bevorderen van gendergelijkheid een speerpunt.  

Anneke is sinds haar achttiende lid van het CNV. In haar eerste baan was zij maatschappelijk werker. Daarna werkte ze als projectleider en directeur bij CNV Jongeren, bij Cedris (branchevereniging voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie) en vervolgens als programmamanager bij pensioenuitvoerder PGGM. Naast haar werk voor het CNV is ze bestuurslid van de Start Foundation, een organisatie die zich hard maakt voor werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En op  zaterdagochtend traint ze het voetbalelftal van haar dochter.