DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Collectief project metaalconvenant pakt OSH-risico’s aan in Bolivia en Peru

Het IMVO-convenant voor de metaalsector start een collectief project om schendingen van arbeidsrechten en risico's op het gebied van veiligheid en gezondheid aan te pakken in de mijnbouw in Bolivia en Peru. Projectleider CNV Internationaal werkt hierin samen met Tata Steel Nederland en Wuppermann Staal Nederland. Het project heeft een looptijd van twee jaar.

Mijnbouw in Peru en Bolivia

Het collectieve project ‘Improving Occupational Health & Safety @ work in Andean mines’ wil specifieke risico’s in de metaalketen in kaart brengen en adresseren, zoals ongevallen, verwondingen, werk-gerelateerde ziekten, permanente arbeidsongeschiktheid/handicaps, blootstelling aan gevaarlijke chemicaliën en sterftecijfers onder de werknemers. Het project bestaat uit twee fases. 

In fase 1 staat de impactbeoordeling centraal: welke MVO-risico’s zijn er in de keten? Wat zijn de onderliggende oorzaken? Hoe staan de betrokken bedrijven onderling in contact met elkaar? Doel van fase 2 is de due diligence-maatregelen die de MVO-risico’s aanpakken, structureel in te bedden bij de aangesloten bedrijven.

 

“Met dit project hopen we 10.000 werknemers in de metaalketen te bereiken. We krijgen daarbij hulp van verschillende vakbondspartners en landenvertegenwoordigers in Latijns-Amerika met wie ons lokale team nauw samenwerkt,” 

                                                                                       Maurice van Beers, CNV Internationaal

Risicogebied

Latijns-Amerika is binnen het metaalconvenant geïdentificeerd als één van de gebieden op de wereld waar meerdere bedrijven risico’s zien. “Met dit project hopen we 10.000 werknemers in de metaalketen te bereiken. We krijgen daarbij hulp van verschillende vakbondspartners en landenvertegenwoordigers in Latijns-Amerika met wie ons lokale team nauw samenwerkt,” zegt Maurice van Beers, Strategic Policy Lead & Regional Coordinator Latin America bij CNV Internationaal.

mijn in Peru

 

 

“Bolivia en Peru horen wereldwijd tot de grootste producenten van koper, zink, zilver, tin, molybdeen en lood. Wij zijn in onze keten indirect met deze landen verbonden en willen onze risico’s beter in kaart brengen en begrijpen.

Peter Suasso de Lima de Prado, Head of Sustainability Office bij Tata Steel Nederland

Transparantie

Het collectieve project wil ook de transparantie in de metaalketen vergroten. Smelterijen en handelaren maken het namelijk lastig de keten te doorgronden. Raffinaderijen en smelters verzamelen metalen van verschillende leveranciers. Hierdoor is het onmogelijk de herkomst te herleiden voor een downstreamgebruiker. 

Peter Suasso de Lima de Prado, Head of Sustainability Office bij Tata Steel Nederland: “Bolivia en Peru horen wereldwijd tot de grootste producenten van koper, zink, zilver, tin, molybdeen en lood. Wij zijn in onze keten indirect met deze landen verbonden en willen onze risico’s beter in kaart brengen en begrijpen.

 

De inzichten die we met dit project krijgen en de methodologieën die we hiervoor ontwikkelen, zijn niet alleen waardevol voor ons en voor onze leveranciers. Ook andere bedrijven uit het convenant kunnen ervan leren."
                                      Karsten Pronk, Managing Director bij Wuppermann Staal Nederland

Leren van ervaringen

Ondanks dat het project plaatsvindt in landen met een specifieke context, hebben de projectpartners de verwachting dat de geleerde lessen toe te passen zijn op een grote schaal in de metaalketen. “De inzichten die we met dit project krijgen en de methodologieën die we hiervoor ontwikkelen, zijn niet alleen waardevol voor ons en voor onze leveranciers. Ook andere bedrijven uit het convenant kunnen ervan leren,” aldus Karsten Pronk, Managing Director bij Wuppermann Staal Nederland.

Het project wordt financieel mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Fonds Verantwoord Ondernemen.

Publicatiedatum 15 02 2023