DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Rechter Indonesië besluit tot uitstel omnibuswet

De Indonesische regering krijgt twee jaar de tijd om de omstreden omnibus wet te herzien. Dit oordeelde het Indonesische constitutionele hof op 25 november. Volgens het hof is de omnibus wet ‘juridisch gebrekkig’ tot stand gekomen. Vakbonden maken zich zorgen dat de nieuwe wet arbeidsrechten zal ondermijnen. Het hof heeft de inhoud van de omstreden wet niet terzijde geschoven.

Arbeidsrechten

In februari 2020 presenteerde de Indonesische president Joko Widodo een eerste ontwerp van de zogenoemde Omnibus-wet; een wetsvoorstel gericht op het vergroten van economische investeringen en industrialisatie in Indonesië. Niet lang daarna kwamen milieuactivisten en vakbonden in opstand tegen deze wet, uit angst dat de door de ILO vastgestelde arbeidsrechten worden ondermijnd en de ontbossing wordt vergroot. Ondanks protesten werd de wet in oktober 2020 aangenomen.

Deze week oordeelde het Indonesische constitutionele hof dat de wet 'juridisch gebrekkig' was, omdat de totstandkoming ervan niet het juiste wetgevingsproces had gevolgd. Als gevolg hiervan heeft de regering twee jaar de tijd gekregen om het juridische proces van de omnibuswet te herzien, anders wordt het als volledig ongrondwettelijk beschouwd. Ondanks maatschappelijke protesten heeft de rechtbank de feitelijke inhoud van de wet echter niet terzijde geschoven en blijft de wet van kracht totdat de procedurele wijzigingen zijn aangebracht.

Nieuwe mogelijkheden

De uitspraak van de rechtbank is een geweldige prestatie van de tegenstanders van de wet, waaronder partnervakbond KSBSI van CNV Internationaal. Deze uitspraak schept in ieder geval nieuwe mogelijkheden voor vakbonden om ditmaal bij het proces te worden betrokken en ervoor te pleitten dat de wet zo wordt aangepast dat deze de arbeidsrechten niet meer ondermijnt. Maar het is nog te vroeg is om te juichen.

Hoe de omnibuswet arbeidsrechten kan ondermijnen

  • Risico op buitensporige werkuren, die de gezondheid en veiligheid van werknemers op het werk kunnen schaden.
  • Leefbaar loon staat om twee redenen onder druk:
  1. De beoordeling van de kosten van levensonderhoud gaat van een jaarlijkse beoordeling naar een vijfjaarlijkse beoordeling, waardoor er minder inzicht is in de behoeften van werknemers.
  2. Het niet betalen van het minimumloon is niet langer een strafbaar feit, dus bedrijven hebben geen wettelijke prikkel meer om die te betalen.
  • Een hervorming van de uitbestedingsmogelijkheden (outsourcing) kan leiden tot precaire arbeidsvoorwaarden en aantasting van de rechten van werknemers.

Publicatiedatum 26 11 2021