DonerenNieuwsbrief
HomeActueel

Blog - Afrikaanse SER maakt kennis met poldermodel Madurodam

Afrikaanse SER maakt kennis met poldermodel in Madurodam

Afgelopen week bracht de Conseil National du Dialogue Social - de Sociaal Economische Raad (SER) van Benin -  op uitnodiging van CNV Internationaal een bezoek aan Nederland. Doel van het studiebezoek was om te leren van ons poldermodel en de manier waarop Nederland vorm geeft aan de sociale dialoog.  

De delegatie van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties uit het West-Afrikaanse land, voerde gesprekken met de Nederlandse SER, Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werkgeversorganisatie VNO-NCW/DECP, vakbondscollega’s van CNV en FNV en Nederlandse Parlementariërs.

Als afsluiting stond een bezoek aan Madurodam op het programma. Daar is de geschiedenis van Nederland en de oorsprong van ons poldermodel prachtig in vogelvlucht te zien. 

Van links naar rechts: Bernard Ahissou (secretaris CNDS), Guillaume Attigbé (voorzitter en overheidsvertegenwoordiger), Noël Chadaré (werknemersvertegenwoordiger en leider van COSI, de vakbondspartner van CNV Internationaal in Benin), Joachim Mathot (Madurodam) en Moutiatou Tidjani Tourkourou (werkgeversvertegenwoordiger)

Besluitvorming door consensus

De tripartiete delegatie van de sociaaleconomische raad CNDS was vooral geïnteresseerd in de praktijk van de Nederlandse besluitvorming door consensus, die zijn oorsprong zou vinden in onze gezamenlijke strijd tegen het water. Speciale aandacht ging uit naar de manier waarop wij in Nederland jongeren en vrouwen betrekken bij de sociale dialoog  en de totstandkoming van het klimaat- en pensioenakkoord.

Diversiteit

Zo vertelden de SER en VNO-NCW over de verschillende initiatieven om meer diversiteit in topfuncties te krijgen - een thema waarop Nederland beslist niet voorop loopt. Daarnaast voerde de  delegatie verschillende gesprekken  met CNV Jongeren en nam ze deel aan de ledenconsultatie van het CNV over klimaatverandering.

De tripartiete delegatie om de tafel met Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Samenwerkingsmogelijkheden

Zowel van de kant van de delegatie uit Benin als van Nederlandse kant klonk veel enthousiasme tijdens het uitwisselingsbezoek. Er werden verschillende samenwerkingsmogelijkheden voor 2020 geopperd. Als start zal de CNDS begin 2020 betrokken worden bij een gezamenlijke training van vakbonden en werkgeversorganisaties in onderhandelingstechnieken, te organiseren door DECP (Dutch Employers’ Cooperation Programme) en CNV Internationaal.

Madurodam en de oorsprong van het polderen

Tijdens het bezoek aan Madurodam gaf de net afgezwaaide wethouder van de kleinste stad van Nederland Joachim Mathot (17) een presentatie over de oorsprong van het ‘polderen’ en van ons democratische stelstel. Aansluitend nam Mathot de delegatie mee naar attracties als de Waterwolf, Kinderdijk, de Deltawerken en het Hof van Nederland. Ook mochten ze een kijkje nemen in de werkplaats van Madurodam waar de Gouden Koets alvast werd opgepoetst voor Prinsjesdag.

Ontvangst van de delegatie uit Benin in ‘Utrecht’, waar het hoofdkantoor van CNV Internationaal gevestigd is.

Madurodam heeft als kleinste stad van Nederland een eigen College van Burgemeester en Wethouders. Dit college bestaat uit tien leerlingen van middelbare scholen uit Den Haag en omgeving. Het nieuwe college van B&W is afgelopen maandag geïnstalleerd en speelt een belangrijke rol bij het uitdragen van de maatschappelijke visie van Madurodam en beheert het Kinderfonds van Madurodam. Daarbij gaat het om projecten en organisaties die kinderen leren zich te verplaatsen in anderen en stimuleren om voor anderen op te komen.

CNV Internationaal maakt deel uit van de Nederlandse vakbond CNV en geeft ondersteuning aan vakbondsorganisaties in Afrika, Latijns Amerika en Azië. Speerpunten zijn het bevorderen van een inclusieve en constructieve sociale dialoog, het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren op de arbeidsmarkt en fatsoenlijk werk in internationale waardeketens.

Meer over Benin:

Publicatiedatum 16 09 2019