DonerenNieuwsbrief
HomeActueelNieuws

Werken aan versterking van de Bonsucro standaard

Voor betere werknemersrechten in de suikerrietindustrie

Bonsucro, het platform voor duurzaam suikerriet, is zijn certificeringsnormen aan het herzien. Met het oog op het aanpassen van deze zogenoemde Bonsucro-standaard heeft CNV Internationaal, lid van Bonsucro, onlangs in Nicaragua een bijeenkomst georganiseerd met een groot aantal belanghebbenden. Deelnemers waren werknemers, werkgevers en experts uit verschillende landen: Nicaragua, Bolivia, Colombia, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, VS, Nederland en het VK.

‘Bij het organiseren van deze bijeenkomst hadden wij als doel een open dialoog te faciliteren over de sociale indicatoren in de Bonsucro-standaard. Wat we willen is voeding geven aan de discussies die plaatsvinden binnen de werkgroep die Bonsucro heeft ingesteld voor de herziening van de productiestandaard,’ verklaart Marionne Lips, adviseur Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) bij CNV Internationaal.

Inclusiviteit

‘Wij denken dat Bonsucro op de goede weg is. We hebben vertrouwen in de Bonsucro-standaard zelf. Maar die standaard moet wel meer inclusief worden. Op dit moment komen de werknemers er niet in voor.

Als CNV Internationaal kunnen we helpen om de norm inclusiever te maken, waarbij we ons kunnen baseren op onze ervaring met sociale dialoog tussen werknemers en werkgevers.’

In de recente multi-stakeholderbijeenkomst hebben deelnemers hun mening over de standaard gedeeld met leden van de Bonsucro-werkgroep voor de herziening van de productiestandaard.

Er werden goede, constructieve voorstellen uitgewisseld over het opnemen van indicatoren voor sociale dialoog, vrijheid van vereniging, arbeidscontracten en onderaanneming, genderdiscriminatie, kinderarbeid, veiligheid en gezondheid op het werk en leefbaar loon.

Verder werden suggesties gedaan over hoe men bij de herziening van de Bonsucro-normen zijn voordeel kan doen met ervaringen uit andere initiatieven zoals de Fairtrade-normen, de standaard voor duurzame palmolie van RSPO, en de verschillende ISO-kwaliteitsnormen. 

 

Input leveren op de sociale indicatoren

Het proces van herziening van de Bonsucro-productiestandaard loopt al sinds april 2019. Als onderdeel van dit proces, dat tot december 2020 zal duren, heeft Bonsucro adviesgroepen uitgenodigd uit de verschillende schakels van de suikerriet-productieketen waarin Bonsucro-leden actief zijn.

Deze groepen bieden belanghebbenden én leden van Bonsucro de mogelijkheid om vragen te delen en feedback en advies te geven over de productiestandaard en de revisie daarvan. De bijeenkomst in Nicaragua was een van die adviesgroepen, en was specifiek gericht op het geven van feedback over de sociale indicatoren van de Bonsucro-norm.

De multi-stakeholder-bijeenkomst die CNV Internationaal van 23 tot 25 september organiseerde in Nicaragua was een eerste bijdrage om input te leveren ten behoeve van de herziening van die Bonsucro-standaard. 'Het was een bijzonder vruchtbare uitwisseling. We hopen dat de Bonsucro-werkgroep in haar discussies rekening zal houden met de waardevolle input die er is geleverd,' zegt Marionne Lips.

In de periode van januari tot maart 2020 vindt een eerste openbare raadpleging plaats over de herziene Bonsucro-standaard, en dit zal de eerstvolgende gelegenheid zijn dat weer input kan worden geleverd. 

Publicatiedatum 12 11 2019