DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Wet Zorgplicht Kinderarbeid belangrijke stok achter de deur

“Deze wet is een belangrijke stok achter de deur voor Nederlandse bedrijven om wereldwijd kinderarbeid tegen te gaan”, zo reageert Arend van Wijngaarden, voorzitter van CNV Internationaal. De Eerste Kamer stemde op 14 mei 2019 vóór de Wet Zorgplicht Kinderarbeid, waarmee het tegengaan van kinderarbeid in productieketens serieus wordt genomen. 

“Met het aannemen van deze wet is Nederland internationaal koploper als het gaat om het vastleggen van een minimumverplichting voor bedrijven om internationaal maatschappelijk verantwoord te ondernemen (IMVO)” , aldus Van Wijngaarden. Bedrijven, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties zijn het er over eens dat kinderarbeid een ernstig probleem is en dat verschillende beleidsmaatregelen ingezet moeten worden om het aan te pakken.

Tot nu toe bestond het beleid uit het stimuleren van bedrijven om vrijwillig met IMVO aan de slag te gaan door middel van convenanten. Deze nieuwe wet vraagt van bedrijven dat zij kinderarbeid in hun keten opsporen, voorkomen en zo nodig aanpakken. Dit helpt goedwillende bedrijven om een gelijk speelveld te creëren, waarbij vrijwillig gesloten zogenoemde IMVO-convenanten, bedrijven kunnen blijven ondersteunen.  

Volgens Unicef worden er dagelijks nog 152 miljoen kinderen gedwongen te werken. Vaak onder afschuwelijke omstandigheden. Op dit moment kunnen de meeste bedrijven niet aantonen dat er geen kinderen zijn gebruikt bij de totstandkoming van hun producten. Om kinderarbeid te stoppen hebben alle VN-landen in zogenoemde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) afgesproken om voor 2025 kinderarbeid volledig uit te bannen. Deze nieuwe Wet is daarvoor een eerste stap.Sinds een paar jaar werken de vakbonden en NGO’s, zoals UNICEF,  samen met bedrijven aan internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven die een convenant ondertekenen brengen de risico’s in hun keten in kaart. Waar komen hun producten vandaan? Welke toeleveranciers maken deel uit van de productieketen? Ondanks de inspanning van bedrijven is de praktijk weerbarstig.

Van Wijngaarden: “Zo is het soms lastig voor bedrijven om kinderarbeid bij eventuele toeleveranciers op te sporen. Convenanten kunnen hierbij deze wetgevende ondersteuning gebruiken. Nu moeten bedrijven beleid uitvoeren op hun zorgplicht om kinderarbeid tegen te gaan. Hopelijk versterkt dit samenwerking tussen ondernemingen om de oorzaken van kinderarbeid aan te pakken. En wordt het convenantenproces versnelt waardoor álle Nederlandse, internationaal georiënteerde, bedrijven gaan nadenken over hun impact op het tegengaan van kinderarbeid.”

Publicatiedatum 14 05 2019