DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

'Voorkom nachtelijke overuren en seksuele intimidatie'

CNV in Tweede Kamer over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Als wij met Nederlandse bedrijven afspreken dat zij voortaan tijdig orders plaatsen, draagt dat bij aan het voorkomen van onvrijwillig en gedwongen nachtwerk door bijvoorbeeld textielarbeidsters in Cambodja. En Nederlandse bedrijven kunnen bijdragen aan het voorkomen van seksuele intimidatie op de werkvloer, door de bedrijven ter plaatse maatregelen hiertegen te laten nemen”, aldus Marjolein Groenewegen van CNV Internationaal op 13 februari 2017, tijdens een ronde tafelbijeenkomst in de Tweede Kamer over convenanten over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Voor het CNV staat de menselijke maat in de gehele internationale productieketen centraal in die convenanten tussen alle betrokken partijen in de productieketen. En met dit soort concrete voorbeelden probeert CNV Internationaal de Tweede Kamerleden ervan te overtuigen blijvend hun politieke ondersteuning voor deze convenanten onder een nieuw kabinet te behouden.

Wat zijn convenanten?

Het CNV maakt samen met diverse instanties, zoals overheden, vakbonden, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties, afspraken over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo willen zij problemen als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuvervuiling gezamenlijk aanpakken. Dat betekent dus dat producten op een duurzame wijze moeten worden gemaakt, maar ook dat werknemers op een eerlijke manier hun werk kunnen doen. Deze afspraken gelden voor alle partijen in de productieketen.

Inmiddels heeft het CNV een bankenconvenant en een textielconvenant ondertekend. Op dit moment is CNV Internationaal betrokken bij het streven naar nog vier convenanten in risico-sectoren, zoals de productieketens die te maken hebben met hout, voeding en metaal. En wellicht komt er ook een convenant voor pensioenfondsen. 

Meer informatie over de CNV Inzet voor de ronde tafel 

Publicatiedatum 14 02 2017