DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Bedrijven maken mensenrechten nog niet concreet

Nieuws

Driekwart Nederlanders wil geen …

Lees meer
Delen praktijkvoorbeelden helpt bedrijven op weg

Bijna de helft van alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven heeft een mensenrechtenbeleid geformuleerd. Bedrijven die dit ook weten dit te vertalen naar concrete stappen zijn er echter maar weinig. Dat concludeert het rapport Looking Closer, Business and Human Rights by Dutch companies. Door het delen van best practices hopen de organisaties dat meer bedrijven zullen volgen. Nederlandse bedrijven erkennen ze dat ze een rol hebben in het borgen van werknemersrechten in ontwikkelingslanden, zoals het recht op leefbaar loon, een gezonde en veilige werkplek en het recht om zich in vakbonden te verenigen. Echter, weinig bedrijven weten dit beleid te vertalen in concrete stappen om de mensenrechten te waarborgen. Vooral de kleinere bedrijven hebben daar moeite mee. Ze vinden het vaak moeilijk en kostbaar om grip te krijgen op de hele productieketen. Uit het onderzoek van VBDO, ICCO Cooperation, CNV Internationaal en PwC, blijkt dat voorlopers, zoals Philips en DSM, concrete doelen hanteren op het gebied van eerlijk loon, diversiteit, vakbondsvrijheid en veiligheid. Door het delen van best practices, die in ‘Looking Closer’ staan, hopen de organisaties dat meer bedrijven zullen volgen. Schendingen inschatten
Internationale kaders zoals de OESO-richtlijnen en het Ruggie framework vragen om het uitvoeren van due diligence, zo wordt het onderzoek genoemd dat een bedrijf uitvoert om de (risico’s op) negatieve effecten die de bedrijfsvoering heeft of kan hebben op mensenrechten te identificeren én te voorkomen. Het onderzoek moet dus een beoordeling van mensenrechteneffecten in kaart brengen maar ook een reële inschatting opleveren van potentiële schendingen. Werk samen
In het rapport ‘Looking Closer’ wordt gepleit voor meer samenwerking met ervaringsdeskundigen, zoals lokale vakbonden en ngo’s in productielanden die tot op de werkvloer of plantages kunnen monitoren of de arbeidsnormen worden nageleefd.

CNV voorzitter Jaap Smit benadrukt dat MVO een belangrijk onderdeel is van de algemene arbeidsvoorwaardenota van het CNV. “En de Ruggie Principes bieden concrete handvatten voor onze CAO onderhandelaars om MVO hoog op de agenda te zetten in bedrijven en sectoren. Bovendien heeft het CNV een uitgebreid internationaal netwerk van vakbondspartnerorganisaties die dit in de industriële toeleveringsketen kunnen bewaken."

In juni 2014 organiseren VBDO, ICCO, CNV Internationaal en accountantskantoor PwC een internationale conferentie over het thema Human Rights & Business.


Publicatiedatum 28 11 2013