DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Milleniumdoelen, een tussenstand

In 2000 hebben de lidstaten van de Verenigde Naties afgesproken om vóór 2015 belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Er zijn acht concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen. Met nog vier jaar te gaan tot einddoel 2015 moet er nog veel gebeuren. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakte de tussenstand op en legde samen met bedrijven en organisaties verantwoording af.  Ook CNV Internationaal tekende ervoor om zich in te zetten voor de milleniumdoelen en wel speciaal voor

Voor milleniumdoel 3 en dan specifiek ‘het voorkomen van geweld tegen vrouwen’ zijn projecten uitgevoerd samen met partnerorganisaties in Macedonie en Guatemala: Macedonië | hulplijn tegen vrouwenhandel
Vooral door gebrek aan fatsoenlijk werk is vrouwenhandel in Macedonie een ernstig probleem. Ook vakbond UNASM krijgt daar vaak signalen van, ook via haar telefonische hulplijn. Samen met CNV Internationaal is er een training opgezet voor vakbondsleden om hen te leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ook zijn er plannen om de hulplijn van UNASM te koppelen aan de hulplijn van La Strada,een organisatie die zich speciaal voor vrouwen inzet. Guatemala | rechtshulp voor vrouwen
In Guatemala is geweld tegen vrouwen een groot probleem, ook op de werkvloer. Onze partnerorganisatie CGTG stelde met steun van CNV Internationaal een juridisch medewerker aan.  Die is speciaal belast met aangiften van vrouwelijke werknemers. In 2010 werden 13 zaken aanhangig gemaakt, waarbij 66 vrouwen betrokken zijn. Zij kregen te maken met plotseling ontslag, inhouding van salaris of seksuele intimidatie. Inmiddels werden drie zaken in het voordeel van de vrouwen opgelost. Een aantal andere zaken tegen gemeenten en grote landbouwbedrijven zijn veel moeilijker op te lossen. Resultaten in ontwikkeling
Staatssecretaris Knapen bood het rapport Resultaten in ontwikkeling 2009-2010’ op 13 september aan aan de Tweede Kamer. In het rapport leggen de overheid, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven gezamenlijk verantwoording af over de besteding van bijna 9 miljard euro aan belastinggeld voor ontwikkelingssamenwerking.  Het rapport beschrijft de doelen van de Nederlandse hulp, wat er aangepakt is en wat de resultaten waren. Ook wat niet of minder goed werkte staat erin, met de belangrijkste geleerde lessen. Het rapport, een korte samenvatting, en veel verslagen en evaluaties waarop het rapport is gebaseerd, zijn te vinden of downloaden op www.rijksoverheid.nl/resultatenontwikkelingssamenwerking

Publicatiedatum 26 09 2011