DonerenNieuwsbrief
Home

Gezonder werk in Indonesië

Afspraken over Internationale Collegialiteit in CAO's, kortweg IC CAO. Dat is maatschappelijk verantwoord ondernemen door werkgevers en werknemers samen. Dat gebeurt bij cao’s die CNV-bonden afsluiten. En dat gebeurt jaarlijks ook bij de cao van de CNV-vakcentrale zelf. In de cao van 2010 steunt de CNV vakcentrale vakbondswerk in de tabaksindustrie in Indonesië. Want niet alleen het nuttigen van de eindprodukten van de tabaksindustrie is schadelijk voor de gezondheid … Ook in de tabaksfabrieken is het werk ongezond. Daarnaast mankeert er wel een en ander op het terrein van sociale zekerheid. Er wordt geen pensioen opgebouwd en toeslagen voor getrouwde werknemers ontbreken.

Met de bijdrage uit de cao 2010 van CNV vakcentrale is KAMIPARHO, de federatie voor de tabaksverwerkende industrie inmiddels aan de slag gegaan om hier verbetering in te brengen. De doelgroep bestaat uit 2325 werknemers (60 % mannen / 40% vrouwen) in Oost-Java en Noord-Sumatra.

Vakbondsleidster Sulistri doet verslag over de stand van zaken instussen. ‘Eind november hebben we vakbondsleiders en kaderleden getraind in arbeidsrechten, onderhandelingstechnieken en –strategiën en het afsluiten van CAO’s.

‘Verder heeft KAMIPARHO afgelopen november voorlichtingsactiviteiten georganiseerd voor 200 potentiële leden (72 mannen, 128 vrouwen) uit 5 verschillende fabrieken. Doel daarvan is om de werknemers bewust te maken van het belang en de voordelen van vakbondslidmaatschap.

Tot nu toe vooral mannen
‘We zijn nog bezig met het werven van contactpersonen binnen de fabrieken. We hebben inmiddels mensen op het oog en zijn bezig met selectie,’ vertelt Sulistri, ‘Tot nu toe hebbben we daarvoor vooral mannen gevonden, maar we proberen vrouwen te stimuleren zich ook aan te melden’. Komende tijd gaat KAMIPARHO hiermee door. ‘We gaan ook aan de slag met het maken van brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor de tabakswerkers,’ besluit Sulistri. Meer:

  • Afspraken over internationale collegialiteit in CAO's, hoe werkt dat?

Publicatiedatum 10 01 2011