DonerenNieuwsbrief
Home

Overheid erkent Fair Wear

Fair Wear Foundation is door de Nederlandse overheid gekwalificeerd als keteninitiatief in het kader van het duurzaam inkoopbeleid. Dat betekent dat bedrijven die zijn aangesloten bij Fair Wear Foundation voldoen aan de sociale voorwaarden die in het kader van dit beleid zijn gesteld. Nationale en lokale overheidsinstellingen moeten daar rekening mee gaan houden. Tot nu toe zijn vijf initiatieven gekwalificeerd; Fair Wear Foundation is van die vijf het enige initiatief dat zich met de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken bezighoudt. Het CNV is vertegenwoordigd in het bestuur van de Fair Wear foundation.

Het Ministerie voor Infrastructuur en Milieu heeft de kwalificatie van Fair Wear Foundation (FWF) kort geleden bekend gemaakt op zijn website. “Een enorme stap voorwaarts en een geweldige opsteker”, bevestigt Erica van Doorn, directeur van FWF. “Hiermee wordt recht gedaan aan de inspanningen die onze deelnemers, onder wie veel werkkledingbedrijven, al jaren doen om misstanden als te lange werkdagen, onveilige arbeidsomstandigheden en gebrek aan vrijheid van vakvereniging tegen te gaan.” Duurzame overheidsinkopen
De sociale voorwaarden in het duurzaam inkoopbeleid zijn afgeleid van universele mensenrechten en internationale normen die zijn opgesteld door de ILO. Vanaf 2010 is het beleid van de overheid om in toenemende mate duurzaam in te kopen. Ook locale en provinciale overheden en waterschappen werken daar in stappen naartoe. Zij kunnen de sociale voorwaarden onderdeel maken van hun inkoopbeleid waardoor bedrijven die bijvoorbeeld uniformen voor brandweer, politie en ziekenhuizen produceren in toenemende mate aan de sociale voorwaarden zullen moeten voldoen. FWF verwacht door de kwalificering in de toekomst nog meer bedrijven te kunnen ondersteunen bij het verduurzamen van hun productieketen. De kwalificering van FWF schept helderheid voor overheidsinkopers, die zich niet langer zelf een oordeel hoeven te vormen over de verklaarde inspanning van een aanbieder, maar er op kunnen vertrouwen dat de aanbieders die zijn aangesloten bij FWF daadwerkelijk en effectief werken aan verbeteringen, waar nodig. “De kwalificatie door de overheid is geweldig nieuws”, aldus Jef Wintermans, directeur van ondernemersorganisatie MODINT, “het is een vorm van erkenning van het werk waar Fair Wear Foundation zich met haar partners al 11 jaar hard voor inspant”. MODINT is al sinds de oprichting van FWF vertegenwoordigd in het bestuur van de organisatie. Naast MODINT zijn ook brancheverenigingen CBW-MITEX (woon-, mode-, schoenen- en sportwinkeliers) en FGHS (sportleveranciers), actief in het bestuur van FWF.

Ook FNV Bondgenoten,de CNV Vakcentrale en de Schone Kleren Campagne als NGO zijn in het bestuur van FWF vertegenwoordigd. Juist het multi-stakeholder karakter maakt dat FWF onafhankelijk kan controleren of kleding- en textielbedrijven effectief te werk gaan bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in hun keten. Over Fair Wear Foundation
Fair Wear Foundation (FWF) is een onafhankelijke non-profit organisatie die samen met bedrijven en fabrieken werkt aan betere arbeidsomstandigheden voor arbeiders in de kledingindustrie. Meer dan zestig deelnemende bedrijven gevestigd in zeven Europese landen produceren samen zo’n honderd merken die over de hele wereld verkocht worden. Die bedrijven onderwerpen zich door hun deelname aan de onafhankelijke verificatie door FWF van hun inspanningen en resultaten ten aanzien van het implementeren van goede arbeidsomstandigheden in hun productieketens.
FWF is actief in vijftien productielanden in Azië, Europa en Afrika.

Zelf eerlijke kleding inkopen? Kijk op de De link met referentie: "479" kon niet worden hersteld checklist Fair Wear welke merken goed bezig zijn.

Publicatiedatum 05 04 2011