DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Debat Cuba |Obama Europa

Op woensdag 18 maart 2009 is het exact zes jaar geleden dat de Cubaanse regering een arrestatiegolf startte. 75 schrijvers, journalisten, vakbondsleiders en mensenrechtenactivisten werden daarbij opgepakt. Om aandacht te vragen voor de situatie op Cuba is er woensdagavond 18 maart een debat in de Lutherse Kerk in Utrecht, met onder meer de Amerikaanse schrijver Daniel Erikson.  IKV Pax Christi organiseert dit debat in samenwerking met CNV Internationaal, Tumult, CLAT Nederland, Glasnost in Cuba, Cuba Futuro en Amnesty International Nederland Sinds de Cubaanse revolutie in 1959, kenmerken de buitenlandse betrekkingen tussen de VS en Cuba zich door de afwezigheid van dialoog, diep wantrouwen en wederzijdse verdachtmakingen. Van meet af aan zetten de VS in op een regime-verandering. Dit beleid mondde in 1962 uit in een boycot, die onder de regering Bush verder werd aangescherpt. De regering Castro negeerde op haar beurt alle internationale druk om de repressie en mensenrechtenschendingen in Cuba te staken. In eigen land wakkerde men de anti-Amerikaanse nationalistische sentimenten aan om deze discussie uit de weg te gaan.

De EU voert sinds 1996 een gemeenschappelijke Cuba-beleid, dat de intensivering van de handelsbetrekkingen koppelt aan verbetering van de mensenrechtensituatie. Stok achter de deur vormt al vele jaren de mogelijke toetreding van Cuba tot het Cotonou-Verdrag voor ontwikkelingssamenwerking en handel. Dit beleid stond evenwel geen Europese investeringen in Cuba in de weg. In 2003, na de arrestatiegolf onder de democratische oppositie, kondigde de EU een reeks diplomatieke maatregelen af. Het beleid had weinig tot geen effect op de situatie in Cuba. Betrekkingen VS sinds Obama niet langer in beton
Vijf decenennia lang stonden de contouren van de buitenlandse betrekkingen tussen Cuba en de VS in beton gegoten. In 2008 begon de politieke conjunctuur te veranderen, met de aanstelling van Raul Castro die een aantal beperkte economische maatregelen afkondigde en bereid zegt te zijn tot  dialoog met Obama. Deze meldde in zijn verkiezingcampagne dat hij de aanscherping van het embargo onder Bush ongedaan wil maken. De EU hervatte medio 2008 de dialoog. Politieke dilemma's
Het doorbreken van de decennialange status quo roept bij alle partijen nieuwe politieke vragen en dilemma’s op. Het debat gaat over enkele van die dilemma's: Wat valt er van een dialoog tussen de gezworen aartsvijanden Cuba en de VS te verwachten? Is een politieke dialoog VS-Cuba opportuun? Welke condities moet de EU stellen aan de continuering van een dialoog met Cuba? En is een (meer) gemeenschappelijk beleid van de VS en EU op Cuba mogelijk? Datum: 18 maart
Tijd: 18.45 - 22.00 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Toegang: gratis
Voertaal: Engels
Reserveren:
www.tumultdebat.nl Meer: Cuba onder Raúl niet beter af

Publicatiedatum 02 03 2009