DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Cuba onder Raúl niet beter af

Nieuws

Driekwart Nederlanders wil geen …

Lees meer

Heeft het Cubaanse volk reden om in januari 2009 op feestelijke wijze stil te staan bij de machtsgreep van Fidel Castro, vijftig jaar geleden? De dissidente vakbondsleider Pedro Pablo Alvarez Ramos denkt van niet. ,,Als je de economische, sociale en politieke situatie in het land analyseert, kom je tot de conclusie dat Cuba op de rand van de afgrond staat'', zegt Alvarez in een interview met het ANP. Alvarez is leider van de Cubaanse vakbond CUTC, die niet door Havana wordt erkend. Hij behoorde tot een groep van 75 activisten, die in maart 2003 gevangen werd gezet. Een maand later kreeg hij te horen dat hij 25 jaar naar de gevangenis moest. Zijn vakbondsactiviteiten zouden tegen het regime zijn gericht. In februari 2008 kwam hij onverwacht vrij, maar hij moest wel zijn land verlaten. Alvarez woont nu in Spanje. Afhankelijk van oliedollars Venezuela
Vanuit Miami, waar hij een conferentie over de toekomst van Cuba bijwoont, laat Alvarez weten dat de situatie in het Caraïbische land hem zorgen baart. ,,De laatste jaren is Cuba economisch volledig afhankelijk geworden van de dollars die het bevriende Venezuela met olie verdient'', zegt de vakbondsman.

Enorme schade na 3 orkanen
,,Aan de andere kant is in Cuba door drie orkanen grote schade ontstaan aan de landbouw en aan de huizen.'' Hij wijst erop dat Cuba die problemen veel beter had kunnen aanpakken als het hulp van buitenlandse donoren had geaccepteerd. Landbouw kan veel productiever
Verder denkt Alvarez dat de Cubaanse landbouw veel productiever zou kunnen zijn als boeren niet aan allerlei beperkingen waren gebonden en als op grote schaal land zou worden overgedragen aan de bevolking. In de huidige situatie is volgens critici van het regime ruim 50 procent eigendom van de staat. Situatie niet beter na Fidel
In de zomer van 2006 droeg de met zijn gezondheid kwakkelende Fidel Castro de presidentiële taken over aan zijn vijf jaar jongere broer, de 77-jarige Raúl. Die is sinds februari dit jaar officieel president. ,,Het is duidelijk dat de situatie van de bevolking in de afgelopen tien maanden niet is verbeterd'', meent Alvarez.

,,Het is nu toegestaan mobiele telefoons, computers en andere spullen te kopen. Maar de gemiddelde Cubaanse werknemer heeft er geen geld voor. Bovendien hebben veel Cubanen geen toegang tot het internet. Arrestaties op dag mensenrechten
Alvarez constateert dat de onderdrukking van mensenrechtenorganisaties weer toeneemt. Als voorbeeld noemt hij de Dag van de Mensenrechten eerder deze maand. ,,Die dag liet het regime naar schatting honderd activisten arresteren. Het was een van de grootste repressieve operaties van de laatste jaren.'' Uiteenlopende opvattingen over handelsembargo
De vakbondsleider laat weten dat onder de tegenstanders van de Castro's uiteenlopende opvattingen leven. Zo is er onder meer verschil van mening over de vraag of de Cubanen er baat bij zouden hebben als het Amerikaanse handelsembargo tegen het land wordt afgeschaft. Ballingen eensgezind over fundamentele strategie
,,Maar ik denk niet dat sprake is van verdeeldheid onder de ballingen. Het gaat om verschillen in nuances, zoals dat ook in een democratie gebruikelijk is. Over de fundamentele strategie zijn we het met zijn allen eens. We willen dat er een rechtsstaat komt die de politieke, sociale en economische vrijheden van alle Cubanen garandeert.'' Hans Heijt, ANP

Publicatiedatum 06 01 2009