DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

VN Arbeidsorganisatie wil spil zijn in economische crisis

Stop geweld tegen vrouwen op het werk #OrangeTheWorld

Lees meer
Nieuws

Iedereen verdient een eerlijk loon

Lees meer

Juist in crisistijd is sociale dialoog essentieel. Dat is een belangrijke conclusie op de regionale ILO conferentie deze week in Lissabon. Want het evenwicht tussen de verschillende spelers in de economie moet bewaard blijven. Waar het IMF komt ingrijpen zou ook de ILO uitgenodigd moeten worden. Op de Europese conferentie van de de VN arbeidsorganisatie ILO, zitten overheden, werkgevers en werknemers met elkaar aan tafel. Namens het CNV nemen Margreet Vrieling en Leon Meijer deel aan de ILO-conferentie ‘De crisis slaat overal toe, maar de reactie van overheden is heel verschillend’ merken zij in Lissabon. De timing van de conferentie is perfect, al was deze conferentie maanden geleden gepland. Alle landen in Europa en aan de rand daarvan hebben last van de economische crisis. In Spanje zijn in laatste anderhalve maand 200.000 werknemers ontslagen. In Moldavië keren vele werkers die in Rusland werkten terug naar huis, geen werk meer. Overal zitten de overheden met de handen in het haar. Op tafel ligt de vraag, hoe komen we hier uit? Overheden reageren verschillend
Landen met financiële reserves kunnen noodmaatregelen nemen om de economie te stimuleren. Landen zonder reserves moeten soms een beroep doen op het IMF. Dat schrijft dan allereerst het terugbrengen van de overheidsuitgaven voor. Gevolg is dat de sociale zekerheid en in de ambtenarensalarissen achteruit gaan. In Litouwen kost dat ambtenaren 15% van hun loon. Duidelijk is dat de crisis werknemers in de hele regio treft, een crisis die we doormaken dankzij bankiers die op snel gewin uit waren. Sociale dialoog essentieel in crisistijd
Een belangrijke conclusie van deze conferentie is dat de sociale dialoog, juist in deze crisis, essentieel is. In Finland bijvoorbeeld neemt de overheid voorstellen van werkgevers en werknemers over. En daar waar het IMF komt ingrijpen, daar zou ook de ILO uitgenodigd moeten worden. Want het evenwicht tussen de verschillende spelers in de economie moet bewaard blijven. Crisis geen excuus voor afbraak
Het is in een tijd van crisis verleidelijk om minder te letten op de kwaliteit van werk en de werkomstandigheden. Toch zijn de deelnemende overheden, werkgevers en werknemers het erover eens: Ook nu blijven fatsoenlijk werk en goede arbeidsomstandigheden blijven van belang. De crisis mag geen excuus zijn om af te breken wat de laatste decennia is opgebouwd. Recept voor sociale onrust
Alle landen in de regio onderschrijven de vakbondsvrijheid. Helaas betekent dat niet dat in alle landen bonden betrokken zijn bij sociaal economische maatregelen. Dat geldt niet alleen in Kazachstan en Macedonië, maar ook in Europese lidstaten als Tsjechië en Roemenië. Vakbonden staan daar grotendeels buitenspel. Maatregelen worden daar zonder enige inbreng over werknemers uitgestort. Een recept voor sociale onrust. Loondaling ondermijnt koopkracht
Vrieling en Meijer horen verontrustende geluiden: ‘Onze Ierse collega vertelt dat werkgevers in haar land eisen dat de lonen met 10% dalen. De Ierse overheid kijkt goedkeurend toe en hoopt dat het land weer bij de lage lonen landen kan gaan horen. Gelukkig reageren werkgevers uit andere delen van Europa dan met afkeurend gemompel. Werkgevers die begrijpen dat je de koopkracht niet moet ondermijnen.’ Vreemdelingenhaat
Op verschillende plekken in de regio steekt vreemdelingenhaat de kop op. In Engeland worden Italiaanse en Portugese werknemers bedreigd, omdat ze de banen van Britten zouden inpikken. Vakbonden waarschuwen op deze conferentie dat protectionisme en vreemdelingenhaat een kans krijgen als gecoördineerde maatregelen uitblijven. ILO directeur roept op tot handhaving ontwikkelingshulp
Somavia, directeur van de ILO, roept overheden op om juist in deze tijden de hulp aan ontwikkelingslanden niet te verminderen.Ook zij krijgen de klappen van de crisis te verwerken, maar missen reserves om goed te reageren. Meer:
ILO website over de conferentie (Engelstalig)

Publicatiedatum 13 02 2009