DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Weblog 9 - ILO Conferentie - Soms samen dan weer apart

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer

Tijdens de conferentie vinden er binnen een commissie steeds verschillende vergaderingen plaats. Je hebt sessies van alleen werknemers, alleen werkgevers, en de overheden hebben gezamenlijke sessies maar ook in kleinere groepen(bijvoorbeeld in EU verband, geïndustrialiseerde landen, Afrikaanse landen etc). Daarnaast heb je de plenaire sessies van de commissies.
Voor iedereen een hokje
In de zaal heb je daar 3 vakken. Eén voor de werknemers, één voor overheden en één voor de werkgevers. Voor nieuwkomers is dat niet altijd duidelijk, wat grappige situaties oplevert. Werknemers en werkgevers samen
Bijzonder is dat zowel de werknemers als de werkgevers een ‘ homogene’ groep vormen, en in de plenaire sessies slechts één woordvoerder hebben. Daar spelen grenzen dus geen rol en bindt ons onze solidariteit. De overheden kunnen wel allemaal zelf het woord voeren, maar je ziet vaak dat er allianties worden gezocht. Schendingen van arbeidsnormen
Uitzondering hier op is de commissie die de naleving cq. schendingen van arbeidsnormen bespreekt. Ook hier is één woordvoerder namens de werknemers, maar daarnaast is het gebruikelijk dat ook vanuit de werknemersgroep zelf verklaringen worden afgelegd. Dit om de specifieke problemen die zich in een land voordoen toe te lichten. Stoelendans
Ook in de plenaire conferentiezittingen is het anders. Dan zitten de tripartiete delegaties per land bij elkaar. Dat wil zeggen dat zowel de werknemer, werkgever als overheidsgedelegeerde in ons geval achter het bordje ‘ Pays Bas’ plaats nemen. Om geen ontevredenheid over de plaatsverdeling te krijgen (m.a.w. wie moet er helemaal achteraanzitten, onder het balkon of achter een pilaar), verschuift het alfabet zo nu en dan. Het is dus even zoeken soms. Spreken met één stem
Voor de discussies in de plenaire commissievergaderingen spreekt de werknemersgroep dus met één stem. Over het algemeen is dit ook niet zo moeilijk op dit niveau, aangezien het vaak gaat over algemene uitgangspunten gebaseerd op erkenning van het recht op organisatie, op onderhandeling, een stem willen geven aan werknemers en het tegengaan van ongelijkheid. Bovendien wordt er in de voorbereidende aparte werknemersvergaderingen steeds geprobeerd een uitgebalanceerde positie in te nemen.

Publicatiedatum 11 06 2007