DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Stapje voor stapje naar ILO kantoor in Colombia

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
Tot nu toe maakte de Colombiaanse regering alles behalve haast met voorbereidingen voor de vestiging van een ILO vertegenwoordiging. Dat kantoor moet zorgen dat vakbondsmensen in Colombia veiliger hun werk kunnen doen.

Al in juni sloten regering, werkgevers en vakbeweging een akkoord op de jaarlijkse vergadering van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties in Geneve. Belangrijke concrete afspraak was dat er een permanente ILO vertegenwoordiging van de ILO in Colombia komt. Eind oktober is nu eindelijk beweging in de zaak gekomen. Gedetailleerd is nu vastgelegd wat de ILO gaat doen en hoe. Dit ILO-kantoor moet:

  • toezien op het respecteren van de vakbondsrechten in het voor vakbondsmensen meest gewelddadigd land van Latijns-Amerika
  • normale arbeidsrelaties bevorderen tussen werknemers en werkgevers
  • sociale dialoog bevorderen tussen overheid, werknemers en werkgevers
Wereldwijd actie
De bedoeling was dat de regering in Colombia voorbereidingen zou treffen voor de vestiging van dat kantoor. Maar er zat geen schot in. Op verzoek van de Colombiaanse collega vakbonden, zijn daarom in september wereldwijd vakbonden in actie gekomen. Door alle aandacht groeide de druk op de Colombiaanse regering om dit akkoord uit te voeren. Ook het CNV heeft zich daar actief voor ingezet. Eens over de uitwerking
Nog steeds staat er geen kantoor dus. Maar overheid, werkgevers en werknemers zijn nu het nu samen eens over de uitwerking van het gesloten akkoord. En dat is wel een goede stap op weg. CNV Internationaal steunt al jaren het werk van vakcentrale CGT in Colombia. De mensen van de CGT lopen grote risico’s bij hun werk.
  • Voorafgaand nieuws over gevaarlijk vakbondswerk in Colombia (link verwijderd)
  • Wat doet de ILO eigenlijk? Lees het op Wikipedia
  • Meer Nederlandstalig nieuws over vakbonden in Latijns-Amerika: www.clat.nl

Publicatiedatum 21 11 2006