DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Pluriformiteit gewaarborgd - CNV en FNV in nieuwe wereld vakbondskoepel

CNV en FNV werken vanaf 1 november op wereldniveau samen in de nieuwe internationale vakbondskoepel IVV (Internationaal Verbond van Vakverenigingen). Het IVV is ontstaan uit het samengaan van het IVVV (Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen) en het WVA (Wereldverbond van de Arbeid). De nieuwe organisatie is gevestigd in Brussel en vertegenwoordigt bijna 190 miljoen werknemers wereldwijd.

Vanaf nu kunnen zij gezamenlijk een vuist maken tegenover organisaties als Wereldbank en IMF. Ook staat de vakbeweging sterker binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) van de VN waarin ook werkgevers en regeringen vertegenwoordigd zijn. Nu de wereld en het bedrijfsleven steeds verder globaliseren is het samengaan van de twee organisaties een goede zaak; een sterke mondiale vakbeweging is een sterke tegenkracht. WVA en IVVV heffen zich vandaag op
Het CNV was aangesloten bij het WVA (WereldVerbond van Arbeid). Deze organisatie telde vooral identiteitsgebonden vakorganisaties uit de hele wereld en was vooral sterk in Afrika. Het WVA telde 144 leden uit 116 landen en vertegenwoordigde 26 miljoen werknemers vooral afkomstig uit ontwikkelingslanden. De FNV was tot nog toe lid van het IVVV. Dit was vooral sterk vertegenwoordigd in Azië en Latijns Amerika. Het telde zo'n 225 leden in 148 landen en vertegenwoordigde 157 miljoen werknemers verspreid over 5 continenten. Pluriformiteit op nationaal niveau
De FNV heeft zich al vanaf haar oprichting ingezet voor een fusie van de internationale vakbeweging. De internationale fusie heeft niet als consequentie dat nu ook nationale of sectorale organisaties in elkaar geschoven worden. FNV en CNV zullen binnen afzienbare termijn dan ook niet gaan fuseren. De wenselijkheid van pluriformiteit op nationaal niveau vloeit voor FNV en CNV rechtstreeks voort uit het fundamentele recht voor werknemers om hun eigen vakbonden op te richten.  CNV pleit voor onafhankelijke klachtencommissie
Tijdens het fusiecongres pleit het CNV voor een onafhankelijke klachtencommissie binnen het IVV ter bescherming van het pluralisme op nationaal niveau. Voortzetting solidariteitswerk
Voor het internationale solidariteitswerk van CNV Internationaal en FNV Mondiaal heeft de nieuwe wereldorganisatie niet direct gevolgen. Voor nadere informatie
CNV: Marjan Heuving, 06 - 517 233 53.

Publicatiedatum 01 11 2006