DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Opheffing WVA een verstandskeuze

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
'Het CNV stemt voor opheffing van het WVA,' zegt CNV secretaris Bert van Boggelen vandaag in zijn toespraak op de opheffingsvergadering van het Wereldverbond van de Arbeid. 'Een keuze die we maken met ons verstand en niet met ons hart. Wij voelen de pijn dat het onmogelijk bleek om als WVA, vanuit onze eigen identiteit, verder te gaan.

In Wenen zijn afgelopen dagen honderden vakbondsleiders uit alle uithoeken van de hele wereld geland. Samen richten zij een nieuwe wereldvakbondsorganisatie op, de International Trade Union Confederation ITUC (Internationaal Verbond van Vakverenigingen IVV). Dat komt in de plaats van twee bestaande wereldkoepels, het WVA waarbij het CNV aangesloten was en het IVVV waar de FNV lid van was. 31 oktober is het WVA net als het IVVV formeel opgeheven. De voorbereidingen zijn niet zonder slag of stoot verlopen. Het CNV en de CNV bonden staan bijzonder kritisch in het hele proces. Op 1 november start de nieuwe wereldvakbondsorganisatie ITUC officieel. Ook CNV voorzitter René Paas zal dan een speech houden. Een aantal CNV medewerkers is in Wenen. Komende dagen houden zij op deze site afwisselend een estafetteweblog bij. Lees hieronder de speech van CNV secretaris Bert van Boggelen tijdens het WVA opheffingscongres in Wenen Een jaar geleden stond ik hier ook voor u
Toen in Houfalize en vandaag in Wenen
Ik sprak over keuzen tussen verstand en hart
We zijn nu een jaar verder onderweg
Het CNV stemt vandaag voor opheffing van het WVA.
Een keuze die we maken met ons verstand en niet met ons hart.
Wij voelen de pijn dat het onmogelijk bleek om als WVA, vanuit onze eigen identiteit verder te gaan,
Wij zien de autonomie van de regio's in de nieuwe structuur niet gewaarborgd
Het is uiterst pijnlijk dat, met name in de beroepsactie een deel van onze organisaties nog geen overeenkomst heeft bereikt tot samenwerking met de GUFs, op een manier die bij hen past.
In tegenspraak met eerdere congresuitspraken dreigt nu toch een aantal WVA-leden te worden buitengesloten van de ITUC en haar structuur. Het proces waarin gezocht wordt naar vormen van samenwerking is wat het CNV betreft nog niet afgerond. Zowel de regionalen als vele beroepsacties moeten nog tot een overeenkomst en samenwerking komen en hebben daarvoor ook de tijd en ruimte gekregen.
Wij zien het als een opdracht van alle leden van de ITUC bij te dragen aan een oplossing voor het probleem van de uitsluiting. Daarom dient het CNV op dit WVA congres een resolutie in: Het proces gaat door.
Dit alles overwegende kan het CNV niet vanuit het hart instemmen met de opheffing van het WVA. Met ons verstand zeggen we echter volledig ja. Het is tijd een discussie van vele jaren af te ronden. Het is bovendien van belang daar realistisch in te zijn. Besluiten zijn genomen. Het is tijd ons op de toekomst te richten en ons weer met onze taken bezig te houden; het behartigen van de belangen van onze leden en het versterken van hun positie en kansen. De nieuwe organisatie biedt kans voor versterking van het vakbondswerk op wereldniveau. In een wereld waar de macht van het geld het steeds meer lijkt te winnen van waarden als menselijke waardigheid is het essentieel dat er een sterke en effectieve organisatie is die opkomt voor de belangen van werknemers wereldwijd, de positie van werknemers verbeterd en zorgt voor beschaving van de globalisering. Wij hopen en geloven dat de ituc daar een sterke bijdrage aan kan leveren. Het CNV zal zich daar binnen de ITUC krachtig voor inzetten. Het creëren van een nieuwe organisatie is een spannend proces. Een proces van elkaar leren kennen. Een proces dat ertoe moet leiden dat alle leden zich in de nieuwe organisatie thuisvoelen. Dat vraagt om interesse en respect in elkaars waarden en cultuur. Dat vraagt om tijd en geduld en moed. Misschien een onmogelijke opgave in een vakbondswereld waarin macht en posities een belangrijker rol lijken te spelen dan een inhoudelijk debat en oprechte interesse in elkaar. Wij hopen dat het bestuur van onze nieuwe organisatie aan de ontwikkeling van zo'n cultuur de komende jaren prioriteit zal geven. Het CNV zal zich daar in iedergeval voor inzetten. Het CNV heeft steeds betoogd dat de  nieuwe organisatie pluralisme op nationaal niveau respecteert. Dit vanuit de waarde dat werknemers vrij zijn om zich te organiseren  in vakbonden op een wijze die bij hen past, vanuit een eigen identiteit en met eigen manier van actie voeren. Voor het CNV is pluralisme in vakbondsland geen last maar een zegen. Een manier voor werknemers om op eigen wijze uiting te geven aan solidariteit en betrokkenheid. Pluralisme stimuleert het debat, pluralisme houdt de vakbeweging levendig en scherp. Voor het CNV moet het pluralisme in de nieuwe organisatie gewaarborgd worden en wil dat dit sterker geborgd is. Het CNV zal binnen de ITUC steun zoeken voor de oprichting van een mediation committee dat kan bemiddelen bij conflicten tussen lidorganisaties op nationaal niveau. Om het inhoudelijk debat over waarden binnen de nieuwe wereldorganisatie te stimuleren werkt het CNV actief mee aan de organisatie van de World Social Assembly, een plek waar ITUC leden met eenzelfde waarde oriëntatie elkaar ontmoeten en met elkaar in debat gaan. Daarnaast blijft het CNV zoals u weet actief en betrokken samenwerken met onze partners in het zuiden. Ook in het ondersteunen van partners staan onze missie en visie op pluralisme centraal. Het CNV steunt  vakbonden die politiek onafhankelijk en democratisch zijn en pluralisme respecteren en accepteren. Vakbonden die vanuit hun eigen waarden en geloof invulling geven aan vakbondswerk, net als het CNV dat in Nederland doet. Iedereen heeft het recht zichzelf te organiseren naar zijn eigen overtuiging.  Het CNV wil zich blijven inzetten voor een pluralistische vakbeweging, ook binnen de ITUC en zal daarom die vakbonden wereldwijd steunen die ditzelfde gedachtegoed onderschrijven. Het CNV staat hierin niet alleen, maar wil in samenwerking met andere WVA partners het WVA gedachtegoed instandhouden. Samen met ACV en WSM heeft het CNV de CSD opgericht en zal via deze stichting werken aan behoud van de WVA waarden van pluralisme en het partnernetwerk waar mogelijk afstemmen en coördineren. Tot slot,
De afgelopen jaren zijn moeilijk geweest. Er moet nog veel gebeuren. Daarbij wens ik u allen moed en succes. Met pijn in het hart nemen wij afscheid van het WVA. Met een blik gericht op de toekomst gaan we bouwen aan een nieuwe wereldorganisatie waarin respect is voor pluralisme en waarin wij ons thuisvoelen.
Ik dank u wel

Publicatiedatum 01 11 2006