DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Polderen in Genève

Uit alle hoeken van de wereld komen ze Genève binnenvliegen. Ruim 3.000 vertegenwoordigers van regeringen, vakbonden en werkgevers. Iedereen komt voor de jaarlijkse conferentie van de ILO, de Internationale Arbeidsorganisatie van 31 mei tot 16 juni. Ook het CNV is erbij. Volg hier komende dagen wat er gebeurt via de weblogs.

Eigenlijk is de ILO een soort Sociaal Economische Raad op wereldschaal. De conferentie in Genève maakt afspraken over allerlei onderwerpen die te maken hebben met sociale rechtvaardigheid. Uit Nederland is er een delegatie van het Ministerie van Sociale Zaken, FNV, CNV en MHP en van de werkgevers. Namens het CNV zijn komende dagen Bert van Boggelen, Evert Jan Slootweg en Antoon Blokland aanwezig. ILO weblog: 28 en 29 mei 2006 Een nieuwe club
Naast de officiële ILO-conferentie gebeurt er nog veel meer. Al die aanwezige organisaties profiteren van de gelegenheid om hun leden te ontmoeten. Zo ook het WVA, de wereldorganisatie waar het CNV bij aangesloten is. Internationaal beleidsadviseur Evert-Jan Slootweg doet om te beginnen verslag van een belangrijke WVA vergadering die teleurstellend verloopt. Laatste dagen WVA
Het zijn de laatste dagen van het Wereld Verbond van de Arbeid. Het WVA is namelijk bezig een nieuwe club op te richten samen met het IVVV, de wereldorganisatie van de FNV. Het CNV vindt het eigenlijk wel jammer dat het WVA ophoudt te bestaan. De voornaamste vrees is, dat de christelijk-sociale aanpak zoals het CNV die voorstaat, in de knel zal komen. De meeste aangesloten WVA-organisaties vinden een nieuwe organisatie echter de beste oplossing voor de toekomst. Dat komt ook omdat een aantal christelijk-sociale vakbonden al is aangesloten bij het IVVV. CNV-vertegenwoordigers
Bij de vergadering vandaag zijn overigens nog meer CNV vertegenwoordigers. Ook Bert van Boggelen, algemeen-secretaris van het CNV is er. Namens de CNV Dienstenbond is algemeen secretaris Roel Rotshuizen gekomen. En vanuit de CNV Bedrijvenbond is algemeen secretaris Bart Bruggeman er. Rotshuizen en Bruggeman zijn bovendien voorzitter van respectievelijk de wereldorganisaties in de diensten- en de industriesector, WVB en WIB. Amendementen CNV afgewezen
Het definitieve besluit om deze nieuwe organisatie te vormen valt pas in november 2006. De onderhandelingen gaan nu over de vorm die de nieuwe wereldorganisatie moet krijgen. Vandaag spreken we voor het eerst over de concept-statuten. Tot 1 mei hadden alle organisaties van het WVA de mogelijkheid om amendementen op de voorlopige statuten in te dienen. Het CNV heeft vier amendementen ingediend. Autonomie, geen dwangbuis
Het gaat om nogal technische amendementen. Rode draad is dat er meer ruimte moet ontstaan om op allerlei niveau tot autonome besluiten te komen. Het CNV wil voorkomen dat organisaties in een dwangbuis terechtkomen. Als je amendementen indient dan is het gebruikelijk dat er vervolgens een stemming volgt. En je houdt er al rekening mee dat in het overleg met het IVVV waarschijnlijk niet alles overeind blijft. Thys wil consensus niet verstoren
Een stemming blijft echter uit. Het onderhandelingteam van het WVA onder leiding van secretaris-generaal Willy Thys raadt een dergelijke stemprocedure met grote klem af. Het argument is dat dit de onderhandelingen met het IVVV sterk zou bemoeilijken. Bovendient vreest Thys dat stemmingen de onderlinge consensus binnen het WVA verstoren. Geen stemming over de stemming
Rest de CNV-delegatie dus niets anders dan een stemming te vragen om te mogen stemmen over de ingediende amendementen. Slechts 6 leden stemmen voor het in praktijk brengen van dit recht. 12 leden tonen zich gevoelig voor de argumenten van de secretaris-generaal en verwerpen het CNV voorstel. De overige 40 aanwezigen onthouden zich van stemming. Kortom, de uitslag van de stemming is dus dat er geen stemming volgt. Jammer, maar ook dat is democratie.

Publicatiedatum 31 05 2006