DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Waarom verdienen vrouwen minder dan mannen?

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
NEDERLAND - Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat mannen in het bedrijfsleven zo’n 7 procent meer loon ontvangen dan vrouwelijke collega’s die hetzelfde werk doen. Onderzoek van loonwijzer.nl voegt daaraan toe dat deze beloningsachterstand vaak al op jonge leeftijd begint.

De salarisstijging van hoger opgeleide vrouwen was in 2005 2 procent hoger dan van mannen. Volgens het blad Intermediair zijn vrouwen hun beteren studieresultaten aan het verzilveren. Toch is op Malta na, nergens in de Europese Unie het verschil in beloning tussen vrouwen en mannen zo groot is als in Nederland. Onderzoek heeft uitgewezen dat deeltijders ten opzichte van voltijders 5 procent minder verdienen. En ook de overheid kent een beloningsverschil tussen vrouwen en mannen van zo’n 3 procent. Kleine deeltijders verdienen bij de overheid 1 procent minder. Minder extra's
In de leeftijdsgroep 15-30 jaar verdienen mannen gemiddeld € 11,14 per uur en  vrouwen € 10,69, een verschil van ruim 4 procent. Deels komt dit door verschillen in ervaring en opleiding, blijkt uit het online loononderzoek van loonwijzer.nl onder 30.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar. Maar zelfs als rekening wordt gehouden met de verschillen in ervaring en opleiding blijft een nog verschil over van 2,7 procent ten nadele van de vrouwen. Daarnaast krijgen vrouwen minder extra’s zoals een mobiele telefoon, onregelmatigheidstoeslag of een lease-auto. Oorzaken
Hoe komt het dat vrouwen minder goed beloond worden dan mannen? Terwijl zij toch hetzelfde werk doen? Naar de oorzaak blijft het in veel gevallen gissen, maar veronderstellingen zijn er genoeg. Zo staat op www.gelijkloon.nl:

  • Vrouwen nemen over het algemeen korter deel aan het arbeidsproces, bijvoorbeeld omdat zij hun loopbaan onderbreken om voor de kinderen te zorgen. Het onderbreken van de loopbaan heeft klaarblijkelijk consequenties voor het uurloon.
  • Deeltijders worden lager beloond. Deeltijders, met name vrouwen, komen bijvoorbeeld niet in aanmerking voor bepaalde toeslagen, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging bestaat.
  • Het niet sekseneutraal functiewaarderen, oftewel het lager waarderen van functies die met name door vrouwen worden verricht.
  • Bedrijven hebben vaak geen inschalingsbeleid en de direct leidinggevende bepaalt zonder duidelijke criteria en dus op gevoel het aanvangsalaris.
  • Het bij de bepaling van het aanvangssalaris van vrouwen niet meenemen van relevante niet-werkervaring.
  • Mannen werken in beter betaalde beroepen en sectoren. Het loonniveau in typische vrouwensectoren (bijvoorbeeld de zorg) ligt lager.
  • Vrouwen kunnen niet zo goed als mannen onderhandelen over hun salaris.
  • Het krijgen van kinderen vergroot het loonverschil.
Oplossingen
  • De Stichting van de Arbeid, waarin de vakbonden en werkgeversorganisaties zitten, hebben een checklist gelijke beloning 'Je verdiende loon!' (link verwijderd) opgesteld. Hiermee kan een ieder nagaan waar zij bij gelijke beloning op moeten letten. Deze checklist is voor het laatst geactualiseerd in januari 2006.
  • De Handleiding sekseneutrale functiewaardering (link verwijderd) is een toetsinstrument voor de beoordeling van functiewaarderingssystemen. Het is ontwikkeld in samenwerking met sociale partners en houders van functiewaarderingssystemen. Deelnemers aan het project is gevraagd om hun eigen fuctiewaarderingssysteem via het instrument te toetsen op sekseneutraliteit. Onderaan dit bericht is de handleiding te downloaden.

Publicatiedatum 07 03 2006