DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Eindelijk permanent ILO kantoor in Colombia

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
Julio Roberto Gomez is er blij mee: De Colombiaanse werkgevers, werknemers en de overheid zijn het eindelijk eens geworden over een permanente vertegenwoordiging van de ILO in Colombia. Dit is een belangrijke stap op weg naar meer respect voor vakbondsrechten en vakbondsvrijheid in het meest gewelddadige land van Latijns-Amerika.

Gómez is algemeen secretaris van de Colombiaanse vakcentrale CGT. Hij heeft het akkoord mede ondertekend namens de werknemers. Gómez verwacht positieve effecten van dit tripartiet akkoord dat is gesloten op de jaarlijkse conferentie van de ILO. Er is langdurig lobby voor gevoerd. Vorig jaar reisde een brede vakbondsdelegatie door Europa  met steun van o.a. CNV Internationaal.  Doel was om de dramatische vakbondssituatie internationaal onder de aandacht te brengen. Aanbevelingen topmissie ILO
Daarop volgde in oktober 2005 een topmissie van de ILO naar Colombia. Die deed drie aanbevelingen. 1. Volledige inzet voor bestrijding van straffeloosheid van geweld tegen vakbondsmensen. 2. Herstel van tripartiet overleg. 3. Permanente vertegenwoordiging in Colombia gevestigd. Die laatste aanbeveling komt er nu dus. Nog steeds meest gewelddadige land
Vooral de vestiging van een permanent ILO-kantoor in Colombia stuitte voorheen juist op verzet van de Colombiaanse regering. Colombiaanse regering benadrukt vooral dat het de laatste tijd beter gaat qua vakbondsrechten. Het aantal moorden daalt dan wel in vergelijking met eerdere jaren. Maar het is nog steeds afschuwelijk hoog. De balans van afgelopen jaar: 70 vakbondsleiders vermoord. 260 met de dood bedreigd. 56 willekeurig gevangen gezet. Aanslagen op nog eens 7 vakbondsmensen. Vakbondswerk bijna onmogelijk
De Colombiaanse vakcentrale CGT, partnerorganisatie van CNV Internationaal, ervaart het: Gewoon vakbondswerk is zo riskant dat het bijna onmogelijk wordt. Wie opkomt voor sociale rechten riskeert zware bedreigingen of vermoord te worden door de guerrilla of de paramilitairen. Steeds minder mensen durven lid te worden en actief te zijn voor een vakbond. Collectieve arbeidsovereenkomsten verdwijnen langzamerhand. Geen wonder dat het aantal vakbondsslachtoffers daalt. Want wie durft nog z'n leven in de waagschaal te stellen. Zelfs rechters durven nauwelijks nog uitspraak te  doen over werknemersrechten. Schrijfactie voor marktkoopman Pico
Luis Antonio Arismendi Pico, leider van de vakbond van marktkooplieden is het laatste slachtoffer. Hij verliet het vakbondskantoor. En keerde nooit terug. Vermoord vanwege zijn vakbondswerk. Doe mee met de schrijfactie die gestart is, om onderzoek en vervoordeling van de schuldigen te eisen. Doe mee aan de schrijfactie (link verwijderd)

Publicatiedatum 04 07 2006