DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Maria Emeninta een strijdlustige dame

CNV Internationaal heeft zich in 2006 speciaal ingezet voor vakbondsvrouwen. Een van hen is Maria Emeninta uit Indonesie. Toen Maria Emeninta na haar studie ging werken bij een verzekeringsmaatschappij, liep ze al gauw tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen aan.

Mannen klommen op naar hogere functies, terwijl vrouwen op hetzelfde niveau bleven als waar ze begonnen. Strijdlustig als ze toen al was, besloot Maria zich aan te sluiten bij de vakbond SBSI in Indonesië [1]. Binnen de SBSI kreeg Maria wél doorgroeimogelijkheden. Zozeer zelfs, dat zij in 2003 werd gekozen tot voorzitster van NIKEUBA, de dienstenbond binnen de SBSI, met 14.000 leden. ,,Mijn man staat vierkant achter mij.’’
In juni 2006 kreeg Maria de CNV Award, als erkenning voor haar enorme inzet voor vrouwen binnen de vakbond. In haar speech bedankte ze haar man voor zijn steun. ,,Zonder de steun van Selamat was dit allemaal niet mogelijk geweest’’, zo vertelde Maria. ,,Ik heb twee kleine kinderen en in Indonesië is het de gewoonte dat de man voor het inkomen zorgt en de vrouw voor de kinderen. Maar mijn man heeft altijd vierkant achter mij gestaan en mij gestimuleerd om dit werk te doen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor!” Eigen bedrijf
De SBSI heeft op aandringen van Maria allerlei initiatieven ontplooid om vrouwen meer kansen te geven. Zoals een project voor vrouwen om hun eigen bedrijfje op te bouwen in de visserij en in de kledingbranche. Of leiderschapstrainingen voor vrouwen, zodat ze sterker naast hun mannelijke collega’s staan tegenover de werkgever. Plannen voor 2007
In 2007 wil de SBSI een speciale vrouwencommissie oprichten die zich bezighoudt met het waarborgen van gelijke behandeling van mannen en vrouwen binnen de vakbond en op de werkvloer. Deze commissie zet zich bijvoorbeeld in voor gelijke beloning voor mannen en vrouwen bij gelijk(waardig) werk. Een ander voorbeeld is het erkennen en aanpakken van ongewenste intimiteiten en intimidatie op de werkplek waar vooral vrouwen mee kampen. Of het voorkomen van ontslag bij zwangerschap. Om deze ongelijkheid het hoofd te bieden zal de commissie onderzoek doen, voorlichting geven en trainingen verzorgen, om zo de positie van vrouwen, binnen de vakbeweging en op de werkvloer, te versterken. Vakbondsvrouwen als Maria Emeninta hebben uw steun hard nodig om dat werk op te kunnen pakken. Stort uw bijdrage op giro 1255300 tnv CNV Internationaal te Utrecht.

Publicatiedatum 21 12 2006