DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

De klomp van CNV Internationaal

Wim Petersen, vrijwilliger voor CNV Internationaal vertelt over het hoe en waarom van internationaal vakbondswerk. Over de klomp, wereldvrouwen en mensenrechten. Dat deed hij op 22 november bij de Algemene Ledenvergadering van de Onderwijsbond CNV in Amersfoort.

Wat de schoenendoos van EDUKANS is voor de leerlingen, is de klomp van CNV Internationaal voor de leden van het CNV. Er is naar mijn beleving nog een wereld te winnen voor CNV Internationaal binnen onze gelederen. De belofte van internationale solidariteit of liever van internationale collegialiteit, is voor de onderwijssector een verstrekkende, want pedagogische opdracht. Rechten van elke wereldburger
Sinds  1948 belooft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan elke wereldburger dat zijn mensenrechten gerespecteerd zullen worden. Het is onze taak die belofte waar te maken. CNV Internationaal is de uitvoeringsorganisatie van die belofte op het terrein van de vakbondsartikelen:

 • • Artikel 3 : een ieder heeft recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.
  .....maar iedere week komen er bij het CNV berichten binnen over bedreigde of vermoorde vakbondsleiders, vooral uit Zuid Amerika
 • •Artikel 20 : een ieder heeft recht op vrijheid van vereniging en vergadering
  ....maar in vrijhandelszones kom je niet voor werk in aanmerking als je lid van de vakbond bent.
 • Artikel 23 : een ieder heeft recht op arbeid. 
  ....maar wie in Afrika gehandicapt is, is tot de bedelstaf veroordeeld.
 • Artikel 24 : een ieder heeft recht op rust en vrije tijd.
  ....maar in Azië zijn werkweken van 60 uur geen uitzondering
 • Artikel 25 : een ieder heeft recht op een levensstandaard die hoog genoeg is
  ....maar in veel ontwikkelingslanden verdienen huishoudelijk werkers minder dan de helft van het minimumloon.
Partners in 34 landen
CNV Internationaal werkt samen met 60 partnerorganisaties in 34 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Centraal en Oost Europa. Daarnaast werkt het CNV samen met drie regionale vakbondsorganisaties: CLAT in: Latijns Amerika, BATU in Azië en ODSTA in Afrika en met 19 continentale beroepsfederaties. Medefinanciering
Om alle projectaanvragen van deze vakbonden te kunnen ondersteunen ontvangt het CNV 5 miljoen Euro uit het VakbondsMedefinancieringsProgramma van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. De bonden financieren ook regelmatig via CNV Internationaal projecten van vakbonden in de andere continenten Donateur
Daarnaast dragen 16.000 donateurs 80.000 Euro bij. Ik roep u op om donateur te worden en onze CNV-Wereldnieuwsbrief aan te vragen per e-mail. Wereldvrouwen
CNV Internationaal werkt met actuele thema’s. De campagne WERELDVROUWEN steunt de strijd van vakbondsvrouwen wereldwijd: vrouwen aan de top, maar ook vrouwen op de werkvloer. Vrouwen die op hun eigen manier strijden voor een betere wereld, met minder armoede en waar mannen en vrouwen gelijk zijn.
CNV Internationaal nomineerde onze eigen eerste vrouwelijke voorzitter van een CNV bond (Marleen Barth van de Onderwijsbond CNV, red.) voor de eretitel WERELDVROUW. De meeste stemmen gingen naar de Afrikaanse RABIATOU uit Guinee, die vrouwen bewust maakt van hun innerlijke kracht en van hun rechten. Nieuwe campagne 2007
Het nieuwe thema zal de arbeidsomstandigheden van huishoudelijk werkers en van Aziatische migrantenvrouwen in de schijnwerpers zetten. De daaraan gekoppelde campagne zal door de vrijwilligers van CNV Internationaal gevoerd worden in 2007.
Wij hebben een boeiende power point presentatie voor uw bijeenkomsten Van ontmoetingsdag tot jaarvergadering
U heeft mij al jaren achter de stand zien staan waar de promotieartikelen van CNV Internationaal te koop zijn. Wij willen ook graag aanwezig zijn op uw ontmoetingsdagen, op uw jaarvergaderingen, en op uw jubilarishuldigingen.
Hartelijk dank voor uw aandacht en ik zet deze prachtige klomp* weer bij de stand. Wim Petersen,
Vrijwilliger voor CNV Internationaal Meer weten
 • De klomp was vroeger het schoeisel van de arme werkende klasse. Op CNV bijeenkomsten gaat al jarenlang de CNV Internationaal klomp rond. CNV leden hebben zo samen al heel wat bijgedragen aan betere leef- en werkomstandigheden voor vakbondscollega's wereldwijd. Ook iets in de klomp doen? Wordt donateur? Stort uw bijdrage op giro 1255300 t.n.v. CNV Internationaal te Utrecht.
 • Meldt u rechts op de homepage aan voor de digitale CNV Wereldnieuwsbrief, dan houden we u per mail regelmatig op de hoogte.
 • CNV Internationaal op uw vakbondsbijeenkomst? Mail r.dieleman@cnv.nl of bel 030 2913 734.
 • Meedoen? Informeer naar de diverse mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij CNV Internationaal? Mail r.dieleman@cnv.nl of bel 030 2913 734.
 • Meer over decent work, het nieuwe campagne thema 2007.

Publicatiedatum 01 12 2006