DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Aids niet alleen probleem ontwikkelingslanden

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
Het is onzinnig te denken dat aids alleen een probleem is van ontwikkelingslanden, zegt CNV vice-voorzitter Rienk van Splunder in zijn column op cnv.nl. ‘1 december was het: Wereld Aidsdag. De dag waarop Trouw opent met een foto van het achtjarige Aids-slachtoffer Hming Thani. De dag waarop we stilstaan bij het feit dat – voornamelijk in ontwikkelingslanden – generaties worden weggevaagd door de ziekte Aids. Samenlevingen worden zo ontwricht en de bestrijding van armoede wordt nóg moeilijker.

Te vaak nog wordt slachtoffers verweten dat het hun eigen schuld is. Maar het zijn echt niet altijd 'de hoerenlopers, prostituees, druggebruikers of homo’s' die ten prooi vallen aan de ziekte. Hadden u of ik in één van die landen ter wereld gekomen, dan was de kans groot dat ook wij slachtoffer waren geworden. Globaliserende arbeidsmarkt vergroot risico’s
Maar het is onzinnig te denken dat het alleen een probleem is van ontwikkelingslanden. Een globaliserende arbeidsmarkt vergroot de risico’s. Ook voor ons. De enige manier om de ontwrichting van de wereldgemeenschap te lijf te gaan, is voorlichting. Alleen verschilt die naar gelang de situatie ter plekke. CNV Internationaal steunt voorlichtingsprojecten
In ontwikkelingslanden is voorlichting nodig ter voorkóming van Aids. FNV Mondiaal en CNV Internationaal steunen projecten die daarop gericht zijn en ook de nieuw opgerichte wereldwijde vakbondorganisatie ITUC draagt hieraan bij. Collega met Aids te vaak eng
In Nederland is voorlichting noodzakelijk om mensen met Aids op de arbeidsmarkt niet ‘dood’ te laten verklaren. Te vaak is een collega met Aids ‘eng’ om over een sollicitant nog maar te zwijgen. Die reactie is enkel gebaseerd op vooroordelen en gaat voorbij dat behandeling van de ziekte mensen in staat stelt te blijven functioneren. Brochure neemt vooroordelen weg
De brochure POSITIEF WERKT, die vandaag door de HIV Vereniging is uitgebracht, is een dappere poging om die vooroordelen weg te nemen. Iedereen, dus ook een collega met Aids, moet zich bij collega’s veilig voelen. Ook ik moest bekennen dat ik niet voldoende weet over Aids. Dat bleek wel toen ik de zelftest op bladzijde 56 van de brochure had ingevuld. Voor mij het bewijs dat er nog een wereld te winnen is. Werknemers met Aids functioneren goed
Loek Hermans, voorzitter van werkgeversvereniging MKB Nederland, is allang overtuigd van het goed functioneren van werknemers met Aids. Toch is hij realist genoeg om te erkennen dat ‘werkgevers handelen uit gezond eigen belang en altijd aan risicoanalyse zullen blijven doen’, zoals hij het laatst in een interview verwoordde. Ook op dit terrein is dus een taak voor de brochure weggelegd. CNV geeft aids op werkvloer meer aandacht
Voor mij is de brochure aanleiding om als CNV Aids op de werkvloer meer aandacht te geven. Samen met MKB Nederland. Ik ben blij dat Loek Hermans heeft toegezegd een gezamenlijke steunverklaring op te stellen en te publiceren in landelijke dagbladen. En dan het liefst in de dagbladen die vandaag geen aandacht meer besteedden aan Wereld Aidsdag. Meer informatie op: www.hivnet.org/positiefwerkt

Publicatiedatum 06 12 2006