DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Naar het platteland - Honduras weblog 2

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
De tweede dag van hun bezoek aan Honduras gaan Janneke Brouwer en Marionne Lips richting het platteland. Vandaag bezoeken ze het vormingscentrum CCDH in El Zamorano.

'Vorming en scholing zijn belangrijk binnen de CGT, vertelt Marionne Lips: 'Veel vakbondsleden hebben weinig scholing gehad. Zij missen kennis en vaardigheden om op te komen voor zichzelf en hun collega's. Voor de ontwikkeling van kaderleden binnen de vakbeweging heeft dit vormingscentrum een belangrijke plek. Eigen inkomsten
Daarnaast verhuurt de CGT het eenvoudige gebouw aan kerken en andere organisaties. Belangrijkste doel hiervan is extra inkomsten te genereren. De aanduiding congrescentrum is al teveel eer voor het eenvoudige gebouw. Voor de toekomst wil de CGT het centrum daarom meer aanpassen aan de eisen van de tijd. Dan is het ook voor recreatieve doeleinden te gebruiken. Groenten
Naast het centrum ligt een perceel waar de vakbond groente verbouwt. De CGT verloochent haar boeren oorsprong niet: Het doel? De eigen inkomsten te vergroten en minder afhankelijk zijn van steun van buiten. Informele sector
Als we aankomen bij het vormingscentrum vallen we midden in een bijeenkomst van ruim 60 nationale leiders van de sector Informele Economie. Veel mensen in Honduras hebben geen vaste baan (meer). Ze gaan zelf aan het werk om toch de kost te verdienen, bijvoorbeeld als straathandelaar of taxichauffeur. Al dat soort werk valt onder de noemer 'informele sector'. Sociale zekerheid
De deelnemers zijn bezig om samen op een rijtje te zetten wat de problemen zijn in de informele sector. Vervolgens gaan ze een gezamenlijk document met behoeften indienen bij de Hondurese overheid. Werkers in de informele sector missen uiteraard alle sociale zekerheid van mensen met een baan. Via dit voorstel willen ze een beroep doen op een overheidsfonds. Wellicht komt er dan ook voor straathandelaren, marktkooplieden een sociaal vangnet. Opvallend is dat de CGT hierin het voortouw neemt. Aanpak
We zijn verrast als we merken hoé ze bezig zijn het plan te maken. Dat doen ze namelijk aan de hand van een methode voor resultaatgericht werken. En die is ontwikkeld door collega Marius Stehouwer van CNV Internationaal. Prachtig om te merken dat de CGT mensen die methode blijkbaar zo bruikbaar vinden dat ze die ook op andere plekken toepassen.

Publicatiedatum 01 08 2006