DonerenNieuwsbrief
HomeOns werk

Vakbondsleiders Djibouti nog steeds gevangen

Verhaal

Van staking naar sociale dialoog in Mali

Lees meer
Vakbondsleiders in Djibouti zitten nog steeds achter slot en grendel. De internationale vakbeweging tekent opnieuw scherp protest aan. De ILO-conventies worden met de voeten getreden.

Vier nieuwe arrestaties
In een brief aan president Ismael Omar Guelleh spreekt het Wereldverbond van de Arbeid (WVA) haar 'diepe bezorgdheid' uit over de vakbondsrechten in Djibouti. De wereldorganisatie spreekt over 'een anti-vakbondsklimaat'. Gewezen wordt op het recente feit, dat vier vakbondsmensen zijn gearresteerd. Het zijn Adan Mohamed, Hassan Cher Hared, Mohamed Ahmed Mohamed en Djibril Ismael Egueh. Ze worden ervan beschuldigd 'informatie te hebben doorgespeeld aan een vreemde mogendheid'. Gedoeld wordt op de contacten tussen hun vakbonden en de Israëlische vakcentrale Histadruth. ILO-conventies
Ook daarvoor is er op velerlei manieren in Djibouti sprake geweest van een schending van de fundamentele conventies van de ILO, die wel allen door het land getekend zijn. Gewezen kan worden op bedreigingen van vakbondsmensen, het onderscheppen van post aan de vakbeweging en de dood van stakers bij protesten in 2005. Een vertegenwoordiger van de ILO, die Djibouti bezocht, werd vandaag zelfs uitgewezen.

Publicatiedatum 05 04 2006