DonerenNieuwsbrief

Werk in uitvoering 

CNV Internationaal ondersteunt haar partners in Vietnam vooral met het afsluiten van Multi-company Collective Bargaining Agreements (MC CBA’s). In zo'n meerbedrijven cao sluiten werknemers (vakbonden), werkgevers in een bepaalde regio of sector en de overheid een collectieve arbeidsovereenkomst waardoor werkomstandigheden en productie verbeteren. Zo wordt gezamenlijk de stap gezet naar eerlijk werk in de kledingindustrie. 

Wat is er aan de hand?

 

Kledingmerken maken hun kleding vrijwel nooit zelf in Nederland. Zij besteden hun productie uit naar lagelonenlanden. Sommige bedrijven zijn daar goed bezig maar er zijn nog steeds veel problemen op het gebied van arbeidsrechten; denk aan lange werkdagen, lage lonen, discriminatie en geweld. 

Hoe belangrijk overleg en continuïteit in de textielketen zijn, maakt de coronacrisis nog eens scherp duidelijk. Zo hebben door Covid-19 meer dan 1 miljoen van de 4,3 miljoen werknemers in Vietnams’ kleding- en schoenenindustrie hun baan verloren.

De crisis biedt een kans om eindelijk de ‘textiel-cirkel’ te doorbreken. Door niet alleen te kijken naar de goedkoopste productieomstandigheden, maar door juist te investeren in goede afspraken en omstandigheden voor werknemers op de huidige productieplekken. 

‘Niet alleen prijs, kwaliteit en snelheid, maar betere arbeidsrechten als nieuw sourcing-criterium, dat is de enige manier om stappen te zetten voor de miljoenen vrouwelijke werknemers in deze industrie.’
- Yen Nguyen,  vertegenwoordiger CNV Internationaal in Vietnam

Wat doet CNV Internationaal? 

 

De lokale vakbond Vietnam General Confederation of Labour (VGCL), werkgeversorganisaties en de overheid hebben een effectieve sociale dialoog opgezet in de kledingindustrie. CNV Internationaal initieert, begeleidt en stimuleert processen om tot deze MC CBA’s te komen en ondersteunt de partners in Vietnam door middel van advisering en training, bijvoorbeeld in onderhandelingsvaardigheden.

Inmiddels zijn drie MC CBA’s getekend in de districten Van Lam, Thu Duc en Tan Binh. De overeenkomsten gelden voor 15 fabrieken met zo’n 7000 (vooral vrouwelijke) werknemers. CNV Internationaal en haar partners hebben als doel om de komende jaren dit verder uit te breiden naar meer regio’s en sectoren in het land. 

Ervaring delen

 

Bij het initiëren, begeleiden en stimuleren van processen om tot meerbedrijven cao's te komen speelt de kennis en ervaring van vakbondsbestuurders uit het Nederlandse werkveld een grote rol.

Henk van Beers van CNV Vakmensen vertelt daarover in deze vlogs :

Lobbytaken

 

CNV Internationaal pleit actief voor verbetering van de Vietnamese arbeidswetgeving op het gebied van lonen, sociale dialoog, collectieve onderhandelingen, vrijheid van vereniging en gendergelijkheid. Voorafgaand aan de invoering van deze nieuwe arbeidswetgeving heeft Vietnam een belangrijke stap gezet door goedkeuring van de fundamentele ILO-conventie 98 over het recht op collectieve onderhandelingen.

Twee andere fundamentele internationale arbeidsnormen zijn nog niet gerafiticeerd, namelijk over de afschaffing van dwangarbeid (ILO-conventie 105) en vrijheid van vereniging (ILO- conventie 87). Vietnam heeft de EU toegezegd dit in 2023 te zullen doen.

CNV Internationaal neemt sinds 2020 zitting in de Domestic Advisory Group (DAG) van het EU handelsverdrag met Vietnam.

STITCH: partnerschap voor de kledingindustrie 

 

In 2016 begon het Strategisch Partnerschap voor transformatie van de kledingindustrie, een samenwerking tussen Fair Wear Foundation, Mondiaal FNV en CNV Internationaal met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit partnerschap wil de arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens voor kleding verbeteren en daarmee een gezonde en levensvatbare sector realiseren.

In 2021 is een nieuwe fase van dit partnerschap gestart: STITCH. Met, naast Fair Wear en Mondiaal FNV, nieuwe partners CDI, Cividep en ETI streeft het partnerschap ernaar om alle arbeiders, vakbonden, fabrieksmanagement en merken te betrekken bij de keten en samen te werken aan een industrie waarin de rechten van werknemers worden gerespecteerd.

Programmacoördinator Vietnam: Isabelle de Lijser

Download Factsheet Vietnam

Factsheet Country Information & Practical Advice on Freedom of Association & Collective Bargaining: VIETNAM (ENG)

Gerelateerde Artikelen