DonerenNieuwsbrief

Benin - Werk in uitvoering

De vakcentrale COSI is de vakbondspartner van CNV Internationaal in het West-Afrikaanse Benin. Deze onafhankelijke vakcentrale is actief in de overheidssector en het onderwijs. Ook in het bedrijfsleven, zoals de hout- en bouwsector, landbouw, industrie en het transport is COSI vertegenwoordigd.

De Confédération des organisations Syndicales Independantes (COSI) behoort tot de belangrijkste vakcentrales van Benin, de organisatie is:

  • ambitieus en heeft een goede reputatie;
  • groeit de laatste jaren snel, qua ledenaantal en ook in het aantal aangesloten bonden. Vooral in de agrarische voedselindustrie, bouwnijverheid en in de private sector benut COSI nieuwe kansen;
  • staat open voor nieuwe vormen van samenwerking en voor nieuwe samenwerkingspartners;
  • stelt zich strategisch op en werkt samen met andere vakbonden om tot een effectieve ontwikkelingsstrategie voor Benin te komen en deze ook actief te promoten op de juiste plekken.

COSI is ook steeds meer actief in de informele economie. De meeste werkenden in Benin hebben namelijk geen vaste baan met een contract. Ze werken bijvoorbeeld in de landbouw (vrouwengroepen), transport (motortaxi’s) of als straatverkoper.  

Het werkt - Projectresultaten

Betere leef- en werkomsstandigheden in de cashew- en shea sector

Verhalen van verandering voor cashew- en shea-arbeiders

De steun van COSI brengt ons geluk zeggen de vrouwen die shea verwerken. Marcel Degbo sjouwt in het dagelijks leven zakken cashewnoten. Hij wilde al heel lang lid worden van de vakbond en is blij dat dat nu gelukt is. Kijk en luister hun verhalen.

 

CNV Internationaal ondersteunde COSI bij dit proces van sociale dialoog in de cashew- en shea sector. Uiteindelijk slaagde COSI erin om FLUDOR SA, het grootste shea- en cashewverwerkingsbedrijf in Benin, te overtuigen om een gezamenlijk ​​Memorandum of Understanding (principe-verklaring) te ondertekenen. Dit MoU is gericht op verbetering van de leef- en werkomstandigheden van 1.000 fabrieksarbeiders en 3.000 shea- en cashewtelers.

Aanvankelijk aarzelde het bedrijf hierover. Gelukkig raakte het bedrijf, na een constructief sociale dialoog proces, overtuigd van de win-win kansen: Beter opgeleide en gemotiveerde medewerkers en de mogelijke oprichting van een werknemersvertegenwoordiging, is goed voor iedereen, zowel werkgever als werknemers.

Kijk en luister naar de betrokkenen bij dit project:

 

 

Vakbond COSI werkt ook samen met de regering van Benin om de ILO-conventie 129, het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO, inzake arbeidsinspectie in de landbouwsector, te ratificeren.

 

Centrum voor hulp, advies en bemiddeling

De vakbond COSI heeft een centrum opgericht, waar werknemers zich kunnen melden voor juridische hulp en advies bij arbeidsconflicten met de werkgever. 

Er is een speciale helpdesk die ook via een gratis telefoonlijn bereikbaar is. Vrouwen kunnen hier terecht als ze te maken krijgen met geweld of intimidatie op het werk. COSI treedt op als onderhandelaar en probeert in goed overleg tussen de werkgever en werknemer tot een oplossing te komen. 

Meer over campagne tegen geweld tegen vrouwen op het werk

Een sociaal vangnet voor chauffeurs

Het valt niet mee om werk te vinden in Benin. Veel werkgevers maken misbruik van de armoede van mensen. Veel van hen werken zonder arbeidscontract, waardoor ze eigenlijk op geen enkel recht kunnen terugvallen. Ze kunnen ieder moment op straat komen te staan! Maar veel mensen zijn al lang blij als ze werk vinden, dus dan nemen ze op de koop toe dat ze geen contract krijgen. Vakbond COSI zorgt er voor dat hun rechten wel worden nageleefd:

Buschauffeurs en taxirijders die een ongeluk krijgen, hebben meestal geen financieel vangnet als zij (tijdelijk) niet kunnen werken. COSI regelde dat de chauffeurs zich wel kunnen inschrijven voor sociale voorzieningen. COSI is de werknemers en werkgevers uit de Nederlandse busvervoer sector zeer erkentelijk, dat dit mogelijk is gemaakt door een bijdrage uit de CAO voor het busvervoer!

Chauffeur Firmin Tokin: Dit betekent heel veel voor ons. Dat we nu de kosten van medische zorg vergoed krijgen geeft me heel veel rust. Zeker omdat mijn gezin meeverzekerd is. Ons werk is heel gevaarlijk. Er gebeuren veel ongelukken. 

Fotoreportage over het project IC CAO bustransport

Loon en arbeidsrechten in Benin

  • Benin heeft de belangrijkste ILO verdragen over arbeidsrechten getekend. En deze verdragen over arbeidsrechten zijn ook opgenomen in het overheidsbeleid.

  • De overlegcultuur is redelijk ontwikkeld, met name bij de overheid en in verschillende bedrijven. Toch is er regelmatig sociale onrust waarbij bv demonstraties of vakbondsvergaderingen verboden worden en vakbondsbestuurders gearresteerd worden.

  • Sinds 1989 zijn er meer democratische regeringen aan de macht. Er is nu meer dan voorheen de nadruk op economische groei en bestrijding van corruptie.

  • Meer over werk en inkomen is te vinden op de franstalige Loonwijzerwebsite voor Benin die is opgezet met een bijdrage van CNV Internationaal.