Werk in Uitvoering Macedonië

CNV Internationaal steunt niet alleen vakbondsorganisaties in Afrika Azië en Latijns-Amerika. Ook dichterbij hebben werkenden het moeilijk, zoals in Macedonië. Waar 20% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. En waar 35% van de beroepsbevolking werkloos is. CNV Internationaal steunt in Macedonië het werk van vakbondsorganisatie UNASM. UNASM leider Slobodan Antovski is blij met die intensieve samenwerking met CNV Internationaal: “Het is hard nodig dat we onze interne structuur versterken.

Traditioneel vakbondswerk binnen de bedrijven is lang niet altijd meer mogelijk. Steeds minder mensen hebben vast werk. Het is geweldig dat we met steun van CNV Internationaal 5 regionale kantoren kunnen opstarten om hen dichtbij met raad en daad te kunnen bijstaan." “Het gaat dus niet alleen om de financiële steun”, benadrukt Slobodan Antovski, leider van UNASM. “ Dankzij CNV Internationaal pakken we ons werk veel beter aan dan vroeger. We maken nu werkplannen die concreter gericht zijn op verbetering. En dankzij training van bestuurders kunnen we ook de uitvoering beter begeleiden.

Voor komende jaren heeft UNASM drie prioriteiten gekozen. Bovenaan staat het bevorderen van de werkgelegenheid voor jongeren, zodat zij in hun eigen land een toekomst kunnen opbouwen. Daarnaast hebben de leden de beperking van de werkweek tot 48 uur (!) als prioriteit gekozen. Een derde prioriteit is de versterking van de positie van vrouwen zowel als jongeren binnen als buiten de vakbondsstructuur.

Meer lucht voor de UNASM

Vooral kort na de onafhankelijkheid van Macedonië had deze onafhankelijke democratische bond het moeilijk om zich te handhaven naast de oude communistische staatsvakcentrale CCM en was er veel politieke druk. Sindsdien is er gelukkig politiek gezien meer lucht gekomen. Anders dan de CCM zet de UNASM zich ook in voor mensen zonder vast werk. En dat zijn er steeds meer in Macedonië.

Toch een bond in de textielfabriek
Ook veel van de vrouwen die in de textielfabrieken werken hebben geen vaste baan. Buitenlandse (vaak Griekse) eigenaren van die fabrieken toleren geen vakbonden binnen de muren. Wat kan de UNASM dan nog betekenen? Via regionale kantoren proberen we toch dichtbij de werknemers te staan. Bij een textielfabriek in Prilep was het verboden om lid te zijn van de vakbond. Sinds we daar een regiokantoor geopend hebben voelen werknemers zich sterker en zekerder. Nu is 95% van de arbeiders toch lid geworden. De fabriekseigenaar kon hen moeilijk allemaal de laan uitsturen. Dus heeft hij de bond geaccepteerd en nu is er goed overleg mogelijk.

HET WERKT | Projectresultaten

Erkenning voor industriebond en politiebond

In Macedonië bepaalt de overheid of vakbonden erkend worden. Na jarenlange onderhandelingen zijn de industriebond en de politiebond in 2015 eindelijk erkend. In totaal vertegenwoordigen deze twee UNASM-bonden 2.600 leden. Overigens zijn er nog eens dertig andere UNASM-bonden die een aanvraag voor erkenning hebben uitstaan. De overheid lijkt geen prioriteit te geven aan deze aanvragen, waardoor de bonden niet hun vakbondswerk ten volle kunnen uitvoeren.

Trainingscentrum voor jongeren

Daar waar UNASM wél zijn werk kan doen, richt de bond zich onder meer op jongeren. Zo is samen met de Nationale Jongeren Raad een landelijk programma opgezet, waarmee jongeren voorlichting krijgen over arbeidsrechten. Ook is een trainingscentrum opgericht waar jonge landbouwers cursussen kunnen volgen over veiligheid en gezondheid op het werk. Maar het centrum richt zich ook op werkzoekende jongeren. Zij volgen er sollicitatietrainingen of ze krijgen begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Vrouwen kunnen misstanden op de werkvloer melden bij de hulplijn

In het voormalig communistische Macedonië is het erg slecht gesteld met de positie van vrouwen. Ook op de werkvloer worden vrouwen geconfronteerd met ongelijke kansen. De vakbond UNASM besteedt speciale aandacht aan deze problematiek.

Divna Zmejkovska van vakbond UNASM: “Wij hebben een speciale telefonische hulplijn ingesteld waar vrouwen misstanden op de werkvloer kunnen melden. Vrijwilligers geven advies en als vakbond treden we op naar werkgevers als het om ernstige zaken gaat.”
Facts and figures
GoogleMaps placeholder

Macedonië

Macedonië Nederland
Aantal inwoners milj 17000 milj
Levensverwachting jaar 81 jaar
Geletterde volwassenen % 99 %
Inkomen per hoofd van de bevolking per jaar 42453
Plaats op de ontwikkelingsindex 0.915
Gender ongelijkheidsindex 0.057
Oppervlakte km2 11.78 km2
Hoofdstad Amsterdam
Data from Human Development Index (HDI) values and rankings

Werk en inkomen in Macedonië

In 1991 verklaarde Macedonië zich onafhankelijk van Joegoslavië. Die overgang veroorzaakte een toename van de armoede. Door de Balkan-oorlog en een grote stroom vluchtelingen uit Kosovo verslechterde de economische situatie nog verder. Sindsdien is er nog weinig verbetering op het gebied van werk en inkomen. 20% van de 2 miljoen inwoners leeft onder de armoedegrens. 35% van de beroepsbevolking is werkloos. Vooral jongeren en lager opgeleiden zijn de dupe.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord