Werk in uitvoering Guatemala

CNV Internationaal werkt in Guatemala samen met de Central General de Trabajadores de Guatemala CGTG. Vakbondslid zijn is riskant in Guatemala, het meest gevaarlijke land voor vakbondswerk ter wereld. Elk jaar weer worden er mensen vermoord vanwege hun vakbondsactiviteiten. Geen wonder dat veel mensen geen lid durven te worden! De CGTG probeert samen met andere sociale organisaties toch zoveel mogelijk te betekenen voor werkenden van wie 82% geen vast werk heeft. 

Het werkt | Projectresultaten

Vakbond maakt seksuele intimidatie op de werkvloer bespreekbaar


In 2015 heeft de vakbond CGTG aandacht besteed aan gendergelijkheidsprojecten, om de positie van vrouwen op de werkvloer te verbeteren. Ook in haar eigen geledingen heeft de bond er voor gezorgd dat vrouwen via de vrouwencommissie een beter platform hebben om hun stem te laten gelden. Het leidde er onder meer toe dat er in 2015 een publiekscampagne werd georganiseerd om seksuele intimidatie op de werkvloer bespreekbaar te maken.


Vrouwen in Guatemala kampen met geweld in de werkomgeving


Geweld tegen vrouwen "femicidio" is een groot probleem in Guatemala. De bestrijding van dit geweld wordt belemmerd door de rechteloosheid. Onderzoek en vervolging van misdaden blijft vaak achterwege en de rechtszaken die er zijn verlopen traag. Slachtoffers van seksueel geweld op het werk hebben vaak niet de kennis en de middelen om een rechtszaak aan te spannen. De juridisch medewerker van vakbond CGTG staat hen bij zodat de daders opgespoord en vervolgd kunnen worden."Onze vrouwelijke vakbondsleden kampen met allerlei problemen" , vertelt Jorge Pu Mendoza van de CGTG:  

"Zowel buiten als op het werk is er machismo. Vrouwen krijgen geen of nauwelijks steun van hun echtgenoot in het huishouden of bij de opvoeding van de kinderen. Discriminatie en seksuele intimidatie komen veel voor, maar ook plotseling ontslag of niet-uitbetaling van salaris. Werkgevers dwingen hen vaak om over te werken. Deelname aan vakbondsactiviteiten wordt vaak afgekeurd of zelfs verboden.

We doen als vakbond wat we kunnen maar hebben niet de illusie om dat allemaal op te lossen".Het blijft moeilijk werk: Afgelopen tijd werden gelukkig wel enkele zaken bij een staatsbedrijf opgelost in het voordeel van de vrouwen. Echter, er lopen nog steeds zaken tegen grote landbouwbedrijven en gemeenten. De CGTG wil vrouwelijke werknemers die met discriminatie en intimidatie te maken krijgen beter en sneller helpen, maar beschikt zelf over weinig middelen. Dankzij steun van CNV Internationaal kan de CGTG een aparte juridisch medewerkster aanstellen. Zij helpt speciaal vrouwen die aangifte willen doen.

Facts and figures
GoogleMaps placeholder
Guatemala Nederland
Aantal inwoners milj 17000 milj
Levensverwachting jaar 81 jaar
Geletterde volwassenen % 99 %
Inkomen per hoofd van de bevolking per jaar 42453
Plaats op de ontwikkelingsindex 0.915
Gender ongelijkheidsindex 0.057
Oppervlakte km2 11.78 km2
Hoofdstad Amsterdam
Data from Human Development Index (HDI) values and rankings

Meer over Guatemala

Na Haiti is Guatemala het armste land van Latijns-Amerika, Ongeveer 80 % van de bevolking leeft in armoede en 59% in extreme armoede. 82 % van de arbeiders heeft geen contract en geen sociale zekerheid. In 1996 kwam er een einde aan 36 jaar burgeroorlog. 40.000 mensen zijn verdwenen. De vredesakkoorden zijn ondertekend. Er is nu 18 jaar democratie in Guatemala. Maar wat is dat voor democratie als het al levensgevaarlijk is om lid van een vakbond te zijn? Het gevolg is dat bijna niemand zich nog durft te organiseren. Want wie lid van een vakbond is wordt ontslagen, bedreigd of vermoord. 

Democratie zonder rechten

Zeker, Guatemala heeft de belangrijkste ILO conventies over vrijheid van onderhandeling en vrijheid van organisatie ondertekend. Het probleem is dat deze niet nageleefd worden en dat schendingen van die vrijheden niet bestrafd worden.'Slechts een miserabele 0,2% van de beroepsbevolking is lid van een vakbond. 

In de maquilas (productiezones waar fabrieken voor de export produceren, red.) is het helemaal buitengewoon moeilijk om een vakbond op te richten. Daar gelden nog minder rechten. Wie dat probeert, raakt zijn baan kwijt. En wie gaat er dan voor je opkomen? Er is immers geen vakbond. De weinige organisaties die er nog zijn, kampen met veel problemen. In praktijk ontbreekt veelal het basale recht om gezamenlijk te onderhandelen of je te organiseren.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord