Werk in uitvoering El Salvador

CNV Internationaal werkt in El Salvador samen met de Central Autonoma de Trabajadores CATS. Deze relatief jonge organisatie (opgericht in 1997) heeft het niet makkelijk. Er is nog steeds veel weerstand tegen vakbonden.  Ambtenaren organiseren in El Salvador was tot voor kort een vrijwel onmogelijke zaak. Langzaam komt er wat beweging. Een eerste vakbond van gemeentepersoneel in de hoofdstad San Salvador is een paar jaar geleden van start gegaan en heeft zich aangesloten bij de vakcentrale CATS. 

Een groot deel van de bijna 60.000 leden heeft echter geen vast werk en kan nauwelijks de eindjes aan elkaar knopen. Veel aanhangers zijn daarom niet in staat om contributie te betalen, . De CATS maakt deel uit van de MUSYGESS, een nationaal coördinatie-orgaan van vijf vakcentrales. 

HET WERKT | PROJECTRESULTATEN

Promotiecampagne "mijn eerste baan"

De vakbond CATS in El Salvador richt zich met veel inzet op de bestrijding van werkloosheid onder jongeren. De bond heeft gewerkt aan de promotie van de wet ‘Mijn eerste baan’ . Deze wet stimuleert bedrijven om jongeren een stageplaats of werkervaringsplaats aan te bieden. De mogelijkheden die deze wet biedt, zijn nog weinig bekend, waardoor er nog te weinig resultaten worden geboekt. 

Facts and figures
GoogleMaps placeholder

El Salvador

El Salvador Nederland
Aantal inwoners milj 17000 milj
Levensverwachting jaar 81 jaar
Geletterde volwassenen % 99 %
Inkomen per hoofd van de bevolking per jaar 42453
Plaats op de ontwikkelingsindex 0.915
Gender ongelijkheidsindex 0.057
Oppervlakte km2 11.78 km2
Hoofdstad Amsterdam
Data from Human Development Index (HDI) values and rankings

Leven en werken in El Salvador

In El Salvador woedde 12 jaar lang van 1979 tot 1992 een burgeroorlog die 80.000 slachtoffers eiste. Nog steeds is de politiek zwaar gepolariseerd. Ongecontroleerd crimineel geweld verziekt de samenleving.

Al bij de vredesakkoorden in 1992 is afgesproken dat er op nationaal niveau een raad voor sociaaleconomische dialoog moest komen. Een aantal jaren geleden is er eindelijk een Sociaal Economische Raad opgericht van overheid, werkgevers en werknemers, mede naar Nederlands voorbeeld. Helaas is deze momenteel weer op non-actief.

Wereldvakbondskoepel ITUC onderzoekt jaarlijks hoe het staat met arbeidsrechten in de wereld en rapporteert ook over schendingen in El Salvador

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord