Copyright en disclaimer - Contact en Pers - Topmenu - CNV Internationaal

Copyright en disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de CNV websites, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van sites of met de tijdelijke onmogelijkheid om de sites te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site(s) verkregen is.

De informatie op de sites wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright
Op de teksten van de CNV website is de creative commons licentie van toepassing, tenzij anders vermeld.

Dit houdt in dat de inhoud van de pagina's mag worden overgenomen en bewerkt voor niet-commercieel gebruik, zolang de bron van deze tekst vermeldt wordt.

Foto's en afbeeldingen mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. 

Deze licentie geldt nadrukkelijk niet voor informatie die alleen beschikbaar is voor ingelogde leden.

Linken
Linken en verwijzen naar pagina's van www.cnvinternationaal.nl op internet is in beginsel toegestaan. De redactie van de website stelt het op prijs hiervan vooraf op de hoogte te worden gesteld.

Contact
Voor vragen over de website (layout, functioneren, content) of kunt u contact opnemen met de redactie door een email te sturen naar internationaal@remove-this.cnv.nl

CMS TYPO3 Neos
CNV Internationaal maakt voor haar website gebruik van het Open Source CMS, TYPO3 Neos.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord