Sociale dialoog - Thema's - CNV Internationaal

sociale dialoog

Versterking van de sociale dialoog staat centraal in het werk van CNV Internationaal. Vakbonden hebben daarin een unieke positie als sociale partners en representatieve ledenorganisaties die de mogelijkheid hebben om bindende overeenkomsten te sluiten.

Sociale dialoog is het meest duurzame en efficiënte middel om sociaaleconomische doelstellingen te realiseren. 

Waarde 

Effectieve sociale dialoog vermindert ongelijkheid, verleent legitimiteit en draagvlak aan overheidsbeleid en vergroot deelname aan de democratie op basis van verantwoordelijkheid, transparantie en toezicht op het beleid. Bovendien zijn afspraken die tot stand komen via sociale dialoog duurzaam vanwege de onderhandelingen die eraan ten grondslag liggen. 

Tussenstappen

Om de sociale dialoog te versterken, zijn verschillende tussenstappen nodig: 

  • Ten eerste moet de overheid zorgen voor de nodige infrastructuur om sociale dialoog te kunnen voeren. Dit is van cruciaal belang: zonder goede infrastructuur kan er nauwelijks een doeltreffende sociale dialoog plaatsvinden.
  • Ten tweede moeten de sociale partners overeenstemming bereiken over het mandaat van de gesprekspartners en de fundamentele vrijheden, zoals die zijn vastgelegd door de ILO, respecteren. 

Vertrouwen

De sociale partners moeten elkaar vertrouwen om afspraken te kunnen maken. Gedegen voorstellen door vakbonden, bekwame en goed voorbereide onderhandelaars en toegewijde sociale partners tijdens de implementatie van beleid en de uitvoering van afspraken zijn essentieel voor het creëren van vertrouwen en een klimaat waarin de sociale dialoog kan gedijen. 

Belangenbehartiging

Waar nodig passen CNV Internationaal en de partnerorganisaties specifieke strategieën toe op het gebied van belangenbehartiging, waarmee tegelijkertijd aan de voorwaarden voor sociale dialoog wordt voldaan en onderhandelingen kunnen worden beïnvloed.

Aanpak

CNV Internationaal en de vakbondspartners hanteren de 'insider approach' (informele aanpak) ten opzichte van besluitvormers. We passen strategieën toe die gericht zijn op constructieve argumenten, gezamenlijk leren, samenwerken en overtuigen.

Als deze aanpak geen resultaat oplevert, gaan we verder met de 'outsider approach' toegepast, d.w.z. campagne voeren, confronteren en het afdwingen van veranderingen.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord