Geweld tegen vrouwen op het werk - Thema's - CNV Internationaal

#overdegrens

Nog steeds hebben te veel vrouwen te maken met (seksuele) intimidatie op het werk 

 

Veilig werken is helaas geen vanzelfsprekendheid. Te veel werknemers, veelal vrouwen, hebben te maken met een vorm van intimidatie of geweld op het werk. Of je nu een vaste baan hebt of een flexcontract, stagiaire bent of vrijwilliger of dat je werkt in de ‘informele’ sector. Geweld is onacceptabel vindt CNV.

Daarom ondersteunt CNV Internationaal vakbondspartners in Azië, Latijns Amerika en Afrika in het voeren van een campagne vóór de ratificatie van conventie 190 van de International Labour Organisation (ILO), waarin internationale afspraken zijn vastgelegd voor een veilige werkomgeving. Deze baanbrekende conventie werd twee jaar geleden door de ILO aangenomen en treedt op 25 juni officieel in werking voor die landen die de conventie geratificeerd hebben.

CNV roept de Nederlandse overheid op om zo spoedig mogelijk de voorbereidingen te treffen voor de ratificatie van de ILO conventie 190 en daarmee verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving ook in onze nationale wetgeving vast te leggen. In de conventie staat omschreven wat daarbij de rol van de sociale partners is, want naast de overheid, hebben ook werkgevers en vakbonden een belangrijke rol te spelen. ( Factsheet over de ILO-conventie 190)

 

"Intimidatie is een wereldwijd probleem"

Nicole Mathot is regio coördinator en genderexpert bij CNV Internationaal: “Geweld en intimidatie op het werk is een wereldwijd probleem en vormt een belangrijk obstakel voor gendergelijkheid. Het schaadt niet alleen werknemers, maar ook werkgevers en de maatschappij als geheel”. 

 

Inspiratie uit Benin

Vakbond COSI uit Benin (West-Afrika) heeft een gratis telefonische hulplijn opgezet voor vrouwen die te maken hebben met geweld op het werk. Zij kunnen daar terecht voor een luisterend oor, (juridisch) advies of een medische doorverwijzing. Dat is heel belangrijk voor vrouwen die vanwege hun werk of de coronamaatregelen niet in staat zijn om naar het vakbondskantoor in de hoofdstad te komen.

Naar het voorbeeld van COSI-Benin is in augustus 2021 ook partnervakbond CNT in Niger gestart met een telefonische hulplijn voor vrouwen.

 

Brochure voor werkgevers

Steeds meer Nederlandse midden- en kleinbedrijven, werkzaam in de internationale keten, willen hun verantwoordelijkheden in praktijk brengen als het gaat om veiligheid op de werkvloer. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en CNV Internationaal maakten een gids met praktische tips hoe zij ervoor kunnen zorgen dat medewerkers binnen hun bedrijf, dochteronderneming, joint venture of fabriek, zich veilig voelen op de werkvloer.

 

Tool voor vakbonden

Hoe gendervriendelijk is jouw eigen organisatie eigenlijk? Samen met ILO C190 expert Jane Pillinger heeft Nicole Mathot van CNV Internationaal een tool ontwikkeld, waarmee een vakbond kan toetsen hoe gendervriendelijk het eigen beleid is. De eerste keer is het raadzaam een consulent in te schakelen die het proces begeleidt. De resultaten van de tool kunnen gebruikt worden om een verbeterplan op te stellen. De tool is nog vrij nieuw en wordt na een jaar geëvalueerd.

Heb je interesse?  Mail Nicole Mathot via   internationaal@cnv.nl   en samen kan je kijken wat jouw organisatie kan doen!

Project Senegal

Vakbondsvrouwen zoals Mariama Diallo uit Senegal strijden tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. Zij zetten zich actief in voor cultuurverandering. In bedrijven, maar ook in de informele sector.

Helpt u mee?

Help ons de vakbondsvrouwen in Senegal te ondersteunen in hun strijd tegen geweld en intimidatie op de werkvloer!

Met uw hulp kunnen vakbondsleiders zoals Mariama Diallo materialen ontwikkelen voor hun bewustwordingscampagne.

Dit kunnen we doen met uw hulp:

  • de telefonische hulplijn voor vrouwen continueren

  • training geven in onderhandelingsvaardigheden speciaal voor vrouwen

  • vrouwen in leiderschapsposities ondersteunen

 

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord