Wie we zijn en wat we doen

Het CNV zet zich in voor haar leden en voor werkenden in Nederland. Maar die inzet voor werkenden houdt voor het CNV niet op bij de grens. Via de Stichting CNV Internationaal die deel uitmaakt van het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) in Nederland is er samenwerking met vakbonden in ontwikkelingslanden.

Vanaf de oprichting in 1967 beschermt en bevordert CNV Internationaal samen met haar partnerorganisaties de rechten van werknemers via een coherent overlegmodel, dat is gebaseerd op het christelijk sociaal gedachtegoed. Sociale dialoog, pluralisme en de eigen verantwoordelijkheid van werknemers staan hierbij centraal.

De missie van CNV Internationaal is om bij te dragen aan 'Decent Work' (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken.

CNV Internationaal richt zich daarbij met name op de

  • het versterken van sociale dialoog,
  • het verbeteren van de rechten van de werknemers in ketens 
  • het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren. 

De noodzaak  

Huidige wereldwijde trends en uitdagingen wijzen op de noodzaak van Decent Work (fatsoenlijk werk) en het vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP). Armoede, in combinatie met kwetsbaar werk, leidt in hoge mate tot ongelijkheid binnen landen en draagt bij aan een groot aantal werkende armen met beperkte toegang tot fatsoenlijk werk. Vrouwen en kinderen worden hierdoor onevenredig zwaar getroffen.

Hoewel de ongelijkheid tussen landen afneemt, neemt de ongelijkheid binnen landen juist toe. Hoge aantallen jonge mensen zijn werkloos of hebben een baan zonder zicht op verbetering. De wereldwijde werkloosheid onder jongeren is verontrustend hoog, wat kan leiden tot sociale onrust en grote migratiestromen.  

Doelstellingen 

Er is een groeiende consensus dat economische ontwikkeling, als deze niet inclusief is, niet voldoende is om armoede terug te dringen. Eén manier om uit armoede te komen en de eerste stappen te zetten richting het tegengaan van ongelijkheid, is om meer arme mensen toegang te bieden tot fatsoenlijke arbeids- en levensomstandigheden.

CNV Internationaal richt zich in haar werk op het aanpakken van de belangrijkste trends en uitdagingen die op dit moment wereldwijd spelen: armoede, ongelijkheid en (jeugd)werkloosheid. Het programma draagt ook bij aan de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsagenda van 2030, de 'Decent Work Agenda' van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de richtlijnen van de Verenigde Naties voor zakendoen en mensenrechten.  

Beoogde resultaten 

Het programma gaat uit van de belangrijkste behoeften van de regio's waarop het nieuwe Programma zich richt. Om ervoor te zorgen dat de vakbonden effectief kunnen deelnemen aan de sociale dialoog (in het algemeen, in de produtieketen en bij de aanpak van de inzetbaarheid van jongeren) is waar nodig versterking van de capaciteit van vakbondspartners onderdeel van de uitvoering van het programma. 

De resultaten op deze terreinen dragen bij aan het overkoepelende doel van het programma, namelijk het verminderen van ongelijkheid en het vergroten van inclusief bestuur op het gebied van werkgelegenheid, inkomens en inclusieve economische ontwikkeling, wat leidt tot een eerlijkere verdeling van inkomens en rijkdom onder alle mensen.  

Meer informatie over het programma:


Samen werken

Kijk ook wat vakbondsleiders vertellen over de samenwerking met CNV Internationaal en wat zij daardoor hebben kunnen bereiken.

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord