Vakbondsmedefinancieringsprogramma 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft CNV Internationaal in het kader van het Vakbondsmedefinancieringsprogramma 2017-2020 financiering toegekend voor uitvoering van de projecten. CNV Internationaal bouwt voort op de lessen die zijn geleerd uit het voorgaande programma, 'A World that Works', en op eerdere ervaringen. Het programma gaat uit van de belangrijkste behoeften van de regio's waarop het nieuwe Programma zich richt. Het VMP 2017 - 2020 vormt echter een totaal
ander programma dan het voorgaande.

Er zijn drie langetermijnresultaten vastgesteld:

1. het versterken van de sociale dialoog,

2. het verbeteren van de rechten van de werknemers in toeleveringsketens

3. het vergroten van de inzetbaarheid van jongeren

Om ervoor te zorgen dat de vakbonden effectief kunnen deelnemen aan de sociale dialoog (in het algemeen, in de keten en bij de aanpak van de inzetbaarheid van jongeren) is er een tussentijdse uitkomst geformuleerd: 'het versterken van de capaciteit van vakbondspartners'.

Aanpak

Deze resultaten dragen bij aan het overkoepelende doel van het programma, namelijk 'het
verminderen van ongelijkheid en het vergroten van inclusief bestuur op het gebied van
werkgelegenheid, inkomens en inclusieve economische ontwikkeling, wat leidt tot een
eerlijkere verdeling van inkomens en rijkdom onder alle mensen.' Om dit te bereiken,
verandert CNV Internationaal haar werkmethode van een bi- naar een multilaterale aanpak.
Regionale (en indien nodig intercontinentale) samenwerking staat centraal in het
werkmodel, waarbij CNV Internationaal als bemiddelaar, facilitator en trekker optreedt. Financiering wordt verstrekt voor gezamenlijke thema's in een regionale context. 'Preferred
partners' zullen worden aangewezen, die een belangrijke rol spelen in gezamenlijk leren en
projectmanagement.

Theory of Change

CNV Internationaal heeft haar veranderingsstrategie opgenomen in het VMP 2017 - 2020.
Centraal staat de sociale dialoog, waarin vakbonden een unieke positie hebben als sociale
partners en representatieve ledenorganisaties, die de mogelijkheid hebben om bindende
overeenkomsten te sluiten. Sociale dialoog is zowel een doel op zich als een middel om
bepaalde doelstellingen te realiseren. Deze aanpak is de belangrijkste toegevoegde waarde
van CNV Internationaal aan het nieuwe programma.

Effectieve sociale dialoog vermindert ongelijkheid, verleent legitimiteit en draagvlak aan overheidsbeleid en vergroot deelname
aan de democratie op basis van verantwoordelijkheid, transparantie en toezicht op het
beleid. Bovendien zijn afspraken die tot stand komen via sociale dialoog duurzaam vanwege
de onderhandelingen die eraan ten grondslag liggen.

Lees meer over de achtergronden en de centrale thema's: 

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord