Organisatie - Ons werk - CNV Internationaal
Organisatie wie is wie

Want iedereen heeft recht op goed werk

doelstelling & organisatie - 

Organisatie

Naam 

Bankrekeningnummer voor giften

BTW-nummer:

Contact      
 

Bezoekadres   
 

Postbusadres                         

Telefoon           

E-mail     

Stichting CNV Internationaal

IBAN  NL16  INGB 000 12 55 300

851304485
 

   
Tiberdreef 4                
3561 GG  Utrecht
                
Postbus 2475    
3500 GL  Utrecht
     
+ 31 30 751 1260      of      + 31 30 751 1100       

internationaal@cnv.nl

Want iedereen heeft recht op goed werk - in 40 seconden 

Doelstelling

CNV Internationaal wil bijdragen aan een inclusieve, duurzame internationale samenleving waarin fatsoenlijk werk voor iedereen centraal staat. Hiertoe willen wij onze kennis, expertise en wereldwijd netwerk van vakbondspartners inzetten. Vanuit het christelijk-sociaal gedachtegoed zijn solidariteit, het overlegmodel, pluralisme van de vakbeweging, de eigen verantwoordelijkheid en gelijke kansen van werknemers daarbij kernwaarden.

Sociale dialoog tussen werknemers, werkgevers en overheid vormt de rode draad door het programma. De kennis en ervaring die CNV Internationaal heeft op dit gebied, zetten wij in ter versterking van de sociale dialoog in de landen waar wij samen met vakbondspartners werken.

Versterken van sociale dialoog, betekent onder meer ervoor zorgen dat vakbonden gedegen voorstellen kunnen maken, dat vakbonden bekwame en goed voorbereide onderhandelaars kunnen inzetten en dat er een klimaat ontstaat van vertrouwen bij de sociale partners.

 

Visie

Fatsoenlijk werk is een voorwaarde voor een inclusieve en duurzame internationale samenleving. Fatsoenlijk werk betekent een leefbaar loon, goede en veilige arbeidsomstandigheden en een constructieve sociale dialoog tussen werkgever en werknemer zodat arbeidsrechten gewaarborgd worden.

Zowel in de publieke, private als informele sector is fatsoenlijk werk de sleutel om armoede te bestrijden en maatschappelijke ongelijkheid te verkleinen. Vakbonden hebben hierin een belangrijke verantwoordelijkheid als belangenbehartiger van arbeidsrechten, dienstverlener, watchdog voor vakbonds- en arbeidsrechten en bij het monitoren van de naleving van wetgeving en meer algemeen de mensenrechten.

Vakbonden maken hierbij gebruik van actuele ontwikkelingen waarbij (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen de norm is.

Bestuur CNV Internationaal

Het bestuur van CNV Internationaal bestaat uit de leden van het CNV-bestuur:

  • Voorzitter CNV Internationaal - Anneke Westerlaken 
  • Secretaris-penningmeester CNV Internationaal - Jan-Pieter Daems

Bestuursleden 

Raad van toezicht

Team | Medewerkers

Klik op de foto's voor contact informatie

 

Elles van Ark

Elles van Ark

Managing Director 

Maurice van Beers

Maurice van Beers

Regiocoördinator Latijns-America

Roeland Boes

Roeland Boes

Fondsenwerver

Olivia Bwalya - klik voor contactinfo

Olivia Bwalya

Projectassistent  

Marjolein Groenewegen - contact

Marjolein Groenewegen

Senior Programma-medewerker  

Marjolein Hammink

Communication officer 

Corita Johannes - contact

Corita Johannes

Communication
officer

Isabelle de Lijser

Isabelle de Lijser

Programma-medewerker Indonesië & Vietnam

 

Nicole Mathot - clic for contact details

Nicole Mathot

Regiocoördinator Africa

Jan Ridder - contact

Jan Ridder

Senior Programma-medewerker 

Hanneke Smits - clic for contactdata

Hanneke Smits

Regiocoördinator Azië

Eva Smulders- click for contact information

Eva Smulders

IMVO-adviseur

Imron Sahetapy

Imron Sahetapy 

PMEL- coördinator 

 

Nicole Vrolijk - contact

Nicole Vrolijk

Programma-assistent

Anne Wehkamp - klik voor contactinformatie

Anne Wehkamp

Adviseur Decent Work  

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord