Herziening van de APS Verordening - november - 2021 - Nieuws - Ons werk - CNV Internationaal

Herziening van de APS Verordening

Voor bepaalde armere landen is het mogelijk om goederen tegen een verlaagd tarief de EU in te kunnen voeren. De regeling van de Europese Unie voor verlaagde invoertarieven wordt ook wel het Algemeen Preferentieel Systeem (APS of GSP) genoemd. Het internationaal beleidskader rond handel en het Algemeen Preferentieel Systeem scheppen essentiële voorwaarden om te zorgen voor goed werk wereldwijd. In een brief aan Tweede Kamerleden geeft CNV Internationaal concrete suggesties hoe het systeem beter te maken, zodat het verder bijdraagt aan eerlijk werk voor iedereen. Op 17 november organiseert de Tweede Kamer een Rondetafelgesprek over het Algemeen Preferentieel Systeem.

Het maatschappelijk middenveld beter betrekken
In een brief aan de betrokken Tweede Kamerleden laat CNV Internationaal weten dat het positief is, dat het kabinet het snelle responsmechanisme ondersteunt. Toch ziet de vakbond ook een aantal verbeterpunten; zoals betere transparantie en een bredere participatie van de civiele samenleving, zoals mensenrechtenverdedigers en vakbonden in het monitoringsproces.

Deze tekortkomingen werden herhaaldelijk aangehaald door verschillende partijen en het belang hiervan werd in eerdere communicatie door het EU-parlement onderstreept. Nederland zou zich aan moeten sluiten bij deze positie.

Steun voor burgerrechten nodig
Het kabinet steunt de toevoeging van een aantal nieuwe internationale conventies. Het eerste facultatieve protocol bij het internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten wordt echter niet gesteund. Dit protocol versterkt de naleving van een aantal fundamentele burgerlijke en politieke rechten inclusief vrijheid van vereniging. (art 22 BUPO verdrag).

Publicatiedatum: 2021-11-09

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord