NETWERK


CNV Vakcentrale en CNV bonden

CNV Internationaal is een onderdeel van de Vakcentrale CNV.

 Onderstaande organisaties vertegenwoordigen werknemers uit verschillende sectoren en vormen samen het CNV:

Internationale vakbondspartnerorganisaties

CNV Internationaal werkt samen en steunt vakbondsorganisaties in diverse landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. 

ETUC 

Op Europees niveau is het CNV aangesloten bij het Europees Verbond van Vakverenigingen EVV (European Trade Union Confederation)

ITUC

Op mondiaal niveau is het CNV aangesloten bij de International Trade Union Confederation ITUC

MVO Netwerken

CNV Internationaal heeft samenwerkingsrelaties met verschillende Nederlandse en internationale organisaties die actief zijn op het terrein van MVO en duurzaamheid.

Strategisch partnerschap voor verbetering in de kledingproductieketen
CNV Internationaal neemt deel aan het Fair Wear Strategic Partnership for Supply Chain Transformation om de arbeidsomstandigheden en rechten van arbeiders in de toeleveringsketens van de kledingindustrie in o.a. Vietnam, Cambodja en Indonesië te verbeteren.  

Fair Wear Foundation
De Fair Wear Foundation is een initiatief van vakbondsorganisaties, NGO's en bedrijven.
Fair Wear is een multi-stakeholder initiatief voor verbetering van de omstandigheden in de textieltoeleveringsketens. Diverse kledingmerken en textielbedrijven zijn lid. CNV Vakmensen is vertegenwoordigd in het bestuur en CNV Internationaal is lid van het College van Deskundigen. 

Fairfood
Fairfood werkt aan verduurzaming van supermarktproducten. FairFood informeert consumenten en controleert hoe duurzaam producten zijn. Vakbondspartners van CNV Internationaal zijn betrokken geweest bij onderzoek naar en verbetering van arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen, bijvoorbeeld in de productie van suikerriet in Midden-Amerika.   

MVO Convenanten
Nederlandse bedrijven uit verschillende bedrijfstakken gaan voor hun sector één lijn trekken op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. CNV en CNV Internationaal zijn betrokken bij deze convenanten. In de kleding- en in de bankensector zijn er inmiddels convenanten afgesloten

MVO Platform
CNV is lid van dit MVO platform dat bestaat uit een coalitie van sociale organisaties. Het MVO platform is opsteller van het MVO referentiekader.

MVO Nederland
MVO Nederland is de nationale kennis en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemers die willen starten met duurzaam ondernemen kunnen hier terecht.

VBDO
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) werkt aan een duurzame kapitaalmarkt die niet alleen rekening houdt met financiële maar ook met sociale en milieu criteria. VBDO maakt multinationals en investeerders bewust van hun bijdrage aan een duurzame kapitaalmarkt.

Stichting Loonwijzer (Wage Indicator Foundation)
De Stichting Loonwijzer werkt aan een meer transparante arbeidsmarkt voor werknemers en werkgevers. De Loonwijzer verzamelt, vergelijkt en analyseert arbeidsmarktinformatie door middel van (online & offline) enquêtes en deskresearch. De Loonwijzerwebsites vormen een online bibliotheek voor loon-informatie, arbeidsrecht en loopbaanadvies. De Stichting Loonwijzer wordt bijgestaan door universiteiten, vakbonden en werkgeversorganisaties en is momenteel actief in meer dan 70 landen. CNV Internationaal heeft bijgedragen aan het opzetten van nationale Loonwijzer websites - samen met de vakbondspartners in verschillende landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Stichting Loonwijzer onderzocht met de Universiteit van Amsterdam voor CNV Internationaal de problemen met van vrouwen die kampen met geweld op de werkvloer in vier landen op vier continenten.

SOMO
De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen SOMO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeks- en netwerkorganisatie die multinationale ondernemingen en de gevolgen van hun activiteiten voor mens en milieu wereldwijd onderzoekt. SOMO richt zich op duurzame ontwikkeling; zowel sociaal, ecologisch als economisch. Voor Nederlandse bedrijven is het vaak moeilijk zelf de situatie van begin tot eind in de toeleveringsketen  van hun producten te analyseren. SOMO en CNV Internationaal hebben samen onder andere de productie van textiel in diversie Aziatische landen en palmolie in Indonesië in kaart gebracht.

True Price
True Price werkt aan de ontwikkeling van een waarderingsmethode voor het zichtbaar maken van sociale en ecologische kosten van producten en helpt bedrijven om hun sociale en ecologische kosten te berekenen en te tonen, om zo hun besluitvorming te verbeteren. CNV Internationaal heeft  samen met True  Price gewerkt aan het zichtbaar maken van de sociale kosten.

WellMade
CNV Internationaal heeft deelgenomen aan het WellMade project dat is opgezet samen met FairWear Foundation, Christliche Initiative Romero, Etical Trade Initiative UK en SOMO en werd gefinancieerd door de Europese Commissie. WellMade is bedoeld om medewerkers op verschillende posities in zowel de kledingproductie als binnen grote textielinkopers zoals overheden voor te lichten hoe zij stap voor stap verbeteringen kunnen doorvoeren. Een van de voorlichtingssessies is nog online beschikbaar.

WO=MEN Dutch Gender Platform
WO=MEN werkt aan het het duurzaam aanpakken van onderliggende oorzaken van onrechtvaardigheid in de wereld en een verschuiving van de machtsverhoudingen, waarbij zowel mannen als vrouwen een rol spelen. CNV Internationaal werkt samen met WO=MEN aan het tegengaan van gendergerelateerd geweld op het werk. CNV Internationaal is lid van het WO=MEN Dutch Gender Platform. 

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord