ANBI - Ons werk - CNV Internationaal

CNV Internationaal is ANBI 

CNV Internationaal is geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws. Want dat betekent dat uw giften aan CNV Internationaal in aanmerking komen voor belastingaftrek, volgens de voorwaarden van de Belastingdienst.

ANBI Informatie

Naam

Stichting CNV Internationaal

Fiscaal nummer tevens Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)       

851304485

Contactgegevens      


Bezoekadres
Tiberdreef 4
3561 GG  Utrecht

Postadres
Postbus 2475
3500 GL  Utrecht

Telefoon    + 31 30 751 1260 b.g.g. + 31 30 751 1001
E-mail        internationaal@cnv.nl

Doelstelling

CNV Internationaal is een stichting die verbonden is aan CNV Vakcentrale. CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners die sociale dialoog inzetten om op te komen voor werknemers in Afrika, Latijns Amerika en ZuAzië. Verbetering van de rechten van werknemers in toeleveringsketens (en de convenanten), de ‘employability' van jongeren’ en gendergelijkheid zijn centrale thema’s. 

CNV Internationaal in 40 seconden

 

 

CNV Internationaal werkt met name in twee grote programma’s met het Ministerie van Buitenlandse Zaken: 

  1. Het vakbondsmedefinancieringsprogramma 
  2. Het strategisch partnerschap met de Fair Wear Foundation (STITCH) 

Daarnaast is CNV Internationaal actief in de convenanten voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in verschillende sectoren. Ook worden er internationale afspraken in cao’s gemaakt en draagt een grote groep donateurs bij aan het werk van CNV Internationaal.

Bestuurssamenstelling CNV Internationaal

Het bestuur van het CNV is tevens het bestuur van CNV Internationaal.

  • Voorzitter van het bestuur van CNV Internationaal is Anneke Westerlaken.
  • Penningmeester van het bestuur van CNV Internationaal is Jan-Pieter Daems

Het  CNV-bestuur bestaat momenteel uit:

  • Piet Fortuin: voorzitter CNV Vakcentrale, tevens voorzitter van CNV Vakmensen; 
  • Jan-Pieter Daems: lid bestuur CNV Vakcentrale, tevens penningmeester van CNV Internationaal
  • Justine Feitsma: voorzitter van CNV Jongeren, lid
  • Patrick Fey: vicevoorzitter, tevens voorzitter van CNV Overheid en Publieke Diensten (CNV Connectief), lid 
  • Anneke Westerlaken: voorzitter van CNV Zorg en Welzijn (CNV Connectief) en tevens voorzitter van CNV Internationaal.

Beloningsbeleid

De leden van het Bestuur van de Stichting CNV Internationaal ontvangen geen enkel salaris van de Stichting CNV Internationaal voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting. Het salaris van de directeur van Stichting CNV Internationaal is conform de cao-schaal voor deze functie.

Beleidsplan

Financiële verantwoording

Verslag van de uitgevoerde activiteiten (PDF)

Overzicht verantwoordingen  

Bijdragen voor goed werk!


Draagt u het werk van CNV Internationaal een warm hart toe? 

Uw hulp om projecten mogelijk te maken is en blijft hard nodig!

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord