Wie we zijn en wat we doen

Het CNV zet zich als vakbondsorganisatie in voor haar leden en voor goede arbeidsvoorwaarden in Nederland. Maar die inzet voor werkenden houdt  niet op bij de grens.  CNV Internationaal steunt vakbondswerk in 16 landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oost-Europa. Ook daar komen lokale vakbondsorganisaties op voor het versterken van de positie en de rechten van werkende mannen en vrouwen. Maar de werkomstandigheden daar zijn vaak veel moeilijker en de financiële middelen beperkt. Daarom steunt CNV Internationaal hen bij hun inzet voor Decent Work (fatsoenlijk werk).

Naast financiële steun, deelt CNV Internationaal ook kennis en expertise. Daarbij spelen de CNV-bonden een belangrijke rol. Via lobby- en campagne-activiteiten zet CNV Internationaal het werk van vakbondspartners op de kaart bij de politiek, het bedrijfsleven en het Nederlandse publiek en niet te vergeten bij de leden van de CNV-bonden. 

Visie

Globalisering leidt tot groeiende internationale afhankelijkheid. Naast internationale solidariteit en mondiaal burgerschap vormen wederzijdse economische belangen in toenemende mate een drijfveer voor internationale samenwerking. Gezien de (economische) afhankelijkheid van en invloed op de wereldeconomie, heeft Nederland belang bij een duurzame inrichting van handelsketens die Decent Work waarborgen.

Deze ontwikkelingen maken de visie van CNV Internationaal op Decent Work en sociale dialoog meer dan ooit relevant. Sterke sociale partners zijn essentieel voor democratiseringsprocessen. Verder wil CNV Internationaal de organisatieversterking en institutionele ontwikkeling van partnerorganisaties blijven ondersteunen om sociale dialoog in ontwikkelingslanden (ook op nationaal niveau) te bevorderen.

CNV Internationaal wil de brugfunctie tussen bedrijven hier en werkenden daar benutten om Decent Work in internationale productieketens te bevorderen. 

Missie

Voor de periode 2012-2016 heeft CNV Internationaal de volgende missie geformuleerd: CNV Internationaal draagt bij aan Decent Work (fatsoenlijk werk) in ontwikkelingslanden vanuit de CNV principes van internationale solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, sociale dialoog en pluralisme.

CNV Internationaal doet dit door de positie van werknemers in de (in)formele economie te versterken via sterke sociale partners en door duurzaamheid in de keten te bevorderen. 

In Nederland draagt CNV Internationaal samen met de CNV Vakcentrale en -bonden bij aan Decent Work in ontwikkelingslanden via lobby, beleid en bewustwordingscampagnes.

Wat is Decent Work?

Het concept 'Decent Work' is geïntroduceerd door de 'International Labour Organisation (ILO)' en is gebaseerd op de idee dat werk een bron is voor persoonlijke waardigheid:

  • Werk zorgt ervoor dat mensen in de behoeften van hun gezinnen kunnen voorzien met betrekking tot veiligheid en gezondheid, waarmee ze hun kinderen naar school kunnen sturen.
  • Werk verzekert ook inkomen als mensen ziek worden of nadat ze met pensioen gaan.
  • Werk waarbij mensen rechtvaardig worden behandeld en waarbij hun rechten worden gerespecteerd. 

De Decent Work agenda van de ILO richt zich op de volgende vier zaken:

  • het bevorderen van de fundamentele rechten van werknemers
  • het creëren van passende werkgelegenheid voor mannen en vrouwen
  • het verbeteren van de sociale bescherming 
  • en het versterken van de sociale dialoog

Cookies op cnvinternationaal.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Wat betekent dit?

Wij gebruiken cookies om het gebruiksgemak voor onze bezoekers te verhogen en een gepersonaliseerd ervaring te bieden aan elke gebruiker. Door middel van cookies onthouden we uw voorkeuren en meten we gebruikersinteractie. Een cookie kan geen persoonlijke informatie bevatten, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, zodoende kunnen cookies dus niet gebruikt worden voor ongevraagde telemarketing of e-mail nieuwsbrieven. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie beleid.

Ik ga akkoord